Scenario leírása
Csata leírásaMerville nehézütegek1944, június 6-ának hajnalán brit ejtőernyősök és vitorlázógépek érnek földet Észak-Franciaországban. Céljuk a Merville mellett felállított modern 150 mm-es lövegekkel ellátott négy nehézüteg megsemmisítése. A területet korábban a R.A.F. már bombázta. Hajnali fél kettőkor az ejtőernyősök gyülekezni kezdenek, de alig egy zászlóaljnyi erő gyűlik össze a sötétben. Vezetőjük a 9. ejtőernyős zászlóalj parancsnoka Terence Otway alezredes.

Az ejtőernyősök 04:00-kor érték el az ütegeket és 04:30-kor indították meg a támadást nyugati irányból. A német üteget egy századnyi gyalogos védte, és másik két századnyi gyalogos egy közepes aknavetős szakasszal valamint egy zsákmányolt Somua S-35 harckocsi szakasszal tartalékban volt a közeli Le Pein falucskában.

A brit ejtőernyős szakaszok sorban törtek elő a közeli fás területről, egyenesen az ütegeket véve célba, melyeket a németek azonnal ellenük fordítottak, és hamarosan a britek számára is világossá vált, hogy ezek nem a várt 150 mm-es lövegek, hanem azoknál kisebb kaliberűek.

Időközben megjelent egy Spitfire vadászraj, mely a terület felett egy Bf-109-es rajjal találta szemben magát, és a kialakult légiharcban mindkét fél repülői megsemmisültek. A brit alakulatok a fák mögűl Willy’s Jeep-ekkel vontatták elő a 6 fontos páncéltörő ágyúikat. A bal szárnyon előretörő tankelhárítók vontatóit az időközben beérkezett Somua páncélos szakasz megsemmisítette a legénységgel együtt. A német ütegek és az időközben működésbe hozott aknavető hatalmas pusztítást vitt végbe az angol élőerőben, de azok megállíthatatlanul törtek előre a céljuk felé. Már csak méterekre voltak az első német ütegtől, amikor sikerült géppuska és kézifegyver tűzzel megsemmisíteniük a legénységét.

Ekkor a légtérben megjelent egy Mosquito raj és az ütegek felé vette az irányt, miközben a német páncélos szakasz oldalról próbálta becserkészni a brit ejtőernyősöket. Azonban egy nem várt akadályba ütköztek: a nyílt mezőn egy PIAT szakasz maradványa lapult, mely a közeledő páncélos szakasz láttán fegyvereit használva a szakasz összes járművét megsemmisítette. Időközben a Mosquitók elérték az ütegeket, az első ütegre ledobták a bombáik egy részét, mert az üteget és a környezetét közben a német gyalogság ismét birtokba vette. A becsapódó bombák némi pusztítást végeztek ugyan, de az üteg a németek kezén maradt és ráadásúl a földről heves géppuskatűzbe került bombázó raj végül a földön végezte.

A britek a járműveikre szerelt géppuskákkal és a gyalogság együttes tüzével ismét megtisztította az első üteget és végül azt el is foglalta. A németek a saját jobb szárnyukon előre szállítottak Opel Blitzeken két egy századnyi tartalék erőt, melyek az ott elszórtan harcoló brit szakasz maradványokat felszámolták. Ezt a német csoportosulást Bren UC járművek géppuskáival sikerült a földhöz szegezni és az élőerőben tetemes kárt tenni. A másik tartalékban tartott német század a hátsó üteg felé közelített a sövényen át. Ezt a századot koncentrált tűzzel visszaszorították a britek és közben sikerült a második üteg személyzetét is megsemmisíteni. Így végső soron az elsődleges célt teljesítették is, bár még szorványos ellenállást tanusítottak a németek. De ekkor Le Pleintől északra egy újabb (elveszettnek hitt) brit ejtőernyős század érkezett a területre és indult el a falú és a németek irányába.

A német parancsnok a fejleményeket látva a megmaradt alakulatainak visszavonulást vezényelt, és a falun keresztül elhagyták a térséget.


Vissza a lap tetejére