Valós történelmi események
Csataleírás (dőlt betűvel keretben)
A Primosole híd


A Husky Hadművelet

A Husky hadművelet terve. 1943. július 9-én éjszaka a szövetségesek megindítják a Husky hadműveletet, melynek célja Szicília elfoglalása és így a lábuk megvetése Olaszország területén. Másodlagos célként tehermentesíteni akarják a Szovjet erőket a keleti fronton, ami sikerül is, mivel Adolf Hitler az elit Liebstandarte SS Adolf Hitler hadosztályt kivonja a keleti frontról és Szicíliába vezényli. Éppen a kurszki csatával egy időben, ami részben hozzájárult a szovjetek ottani győzelméhez.
A szigetet délről George S. Patton 7. hadserege (“Shark Force” Bradly, “Joss Force” Truscott és a tartalék), keletről pedig Bernard L. Montgomery 8. hadserege támadja, benne a Guy Simonds tábornok által vezetett kanadai erőkkel. Az akciót Dwight D. Eisenhower és Harold Alexander tábornok közösen felügyeli. A védekezést Albert Kesselring parancsnoksága alatt Alfredo Guzzoni, Fridolin von Senger und Etterlin és Hans-Valentin Hube tábronokok irányítják.

A Fustian (Dagályosság) Hadművelet

A Fustian hadművelet ledobási zónái. A Husky Hadműveleten belül külön hadművelet irányult a Simeto folyón átívelő egyetlen híd, a Primosole híd elfoglalására és megtartására. Az akció 1943. július 12. 19:30-kor kezdődik. A brit első légiszállítású hadosztály (1st Airborne Division) első ejtőernyős ezrede (1st Parachute Brigade) megpróbálja elfoglalni és tartani a hidat, amíg a három nappal korábban délen landolt XIII. hadtest odaér. Mivel a híd az egyetlen átkelőhely a folyón, ezért csak ezen az úton tud a 8. hadsereg kijutni a Catania síkságra.

Több akadályba is ütköztek a britek. Az ejtőernyősöket szállító repülők Észak-Afrikában szálltak fel és meghibásodás okán sok visszafordult. Emellet jó párat lőtt le az ellenséges és a szövetséges légvédelem is. A légvédelmi tűz egy elég nagy területen szétszórta az ezred gépeit.

A Primosole híd környékének vázlata. Az első gépek 22:20-kor érkeztek meg a ledobási zónába. A 3. ejtőernyős zászlóalj és a Királyi Utászok a folyótól délre 19 km-re érnek földet, a többi egység az Etna lejtőin, 32 km-re északra a folyótól. A leérkező ejtőernyősök egy része az 1. Fallschirmjäger géppuskás zászlóalj tüzébe ugrik, és aki túléli a földetérést, azonnal hadifogságba esik. Ennek ellenére az 1. ejtőernyős zászlóalj 50 embere eléri a hidat és megakadályozza, hogy az olaszok felrobbantsák azt, ekkor csatlakozik hozzájuk Lathbury ezredes 40 ejtőernyőse, aki megszervezi az ellenállást a híd körül. További ejtőernyősök érkeznek és kb. 120-an végül beássák magukat a híd déli és északi oldalán. A híd déli oldalán települ a ezredtörzs és a tábori elsősegély hely. Az éjszaka folyamán megérkezik még pár vitorlázó gép, amelyek végre meghozzák a híd védelméhez elengedhetetlen 6 fontos ágyúkat. A gépekkel érkezőkkel együtt immáron 295 fő védekezik a hídnál. A kis létszám nem az egyetlen probléma, ugyanis a védők mindössze három páncéltörő ágyúval, két 3”-es aknavetővel és egy Vickers géppuskával vannak felszerelve.

A Primosole híd környékének légi fotója. 1943. július 14-én 04:30—kor az 1. ejtőernyős ezred tartja a kezén a hidat. Azonban a Fallschirmjäger géppuskás zászlóalj délen ott van beásva. Mögöttük az angol 2. ejtőernyős zászlóalj 140 embere tart megszállva három kisebb dombot, és foglyul ejt 500 olasz katonát. Létszámban mindkét szemben álló zászlóalj egy századnyi erőnek felel csak meg. Északról az olasz 372. Parti Zászlóalj és a Feketeinges Arditi zászlóalj észleli az ejtőernyős ledobást és egy kissebb támadással meg is próbálkoznak, de nincsenek nehéz fegyvereik, ezért a támadást visszaverik.
Hajnalban megindul az első német támadás délről, a Fallschirmjäger zászlóaljtól. Géppuskákkal és aknavetőkkel támadnak. De nem a híd felé, hanem a 2. ejtőernyős zászlóalj állásai felé. A támadás sikertelen, de később sikerül elfoglalniuk a Johhny II névre keresztelt egyik dombocskát a három közül. A 2. zászlóalj ellentámadásba megy át, John Frost alezredes vezetésével, de a veszteségek meghátrálásra kényszerítik. 09:00-kor egy előretolt megfigyelő tiszt csatlakozik a 2. zászlóaljhoz és rádión sikerül kapcsolatot teremtenie a HMS Newfoundland cirkálóval, amely a 6”-es ágyúival a Fallschirmjägerek pozícióját veszi célba. A hajó tüze nem várt eredményt hoz: a németek ugyan szenvednek némi veszteséget, de a fedezékeiket elhagyva heves géppuska tűzzel kivetik a 2. zászlóalj embereit a Johnny I-ről, és visszaszorítják őket a Johnny III-ra, mely ezáltal az utolsó brit kézen lévő dombocska a három közül.

Északról Franz Stangenberg százados maga köré gyűjti az első század, első Fallschirmjäger Jelző Zászlóalj, némi légvédelmi tüzérség és néhány páncéltörő tüzérségi egység kb. 350 katonáját. 14:00-kor ez a német csoportosulás megtámadja a hidat. Az első támadást a britek visszaverik. Ekkor Stangenberg százados három 88 mm-es légvédelmi ágyút is bevet, így a második rohamnál sikerül néhány foglyot ejteniük és elérik a hidat. A 88-asokat előrébb hozzák.

A német erők négy századnyi gyalogsággal, egy századnyi ejtőernyőssel (Fallschirjäger) és egy fél századnyi utásszal (Pionier) gyülekeznek a hídtól északra lévő épületek mögött. A gyalogságot egy századnyi féllánctalpas lövészpáncélos, két páncélautó szakasz és egy olasz M13/40 harckocsi szakasz támogatja. A háttérből egy 88 mm-es FlaK-36 félüteg mered a híd felé.

A támadást az olasz páncélosok vezetik fel, mögötte az ejtőernyősök a lövészpáncélosaikban nyomulnak előre. A gyalogság maradéka többé-kevésbé egy vonalat tarva nyomul előre, a nyílt területeken kúszva, meglapulva, az erdősebb részeken növelve a tempót. A páncélkocsik kétoldalról átkarolást hajtanak végre, hogy a híd északi hídfőjénél találkozzanak a főerőkkel. Az utászok a féllánctalpas vontatóikkal a nyugatra eső megművelt területek és facsoportok felé veszik az irányt. Az ő feladatuk lenne a folyón leúszva a híd pilléreit aláaknázni.

A brit erők beásták magukat az északi hídfőnél , az utat eltorlaszolták, a híd túloldalán pedig a betonbunkereknél és azoktól keletre komolyabb erőkkel tartottak a pozíciójukat. Emellett hátrébb az úton tartalékban volt egy teljes századnyi ejtőernyős, Bren páncélozott szállítókon. Egy ütegnyi 6 fontos páncéltörő fedezte a hidat. Az egyik fél üteg a déli hídfőnél bombakráterekben beásva, a másik nyugatra az út és a Simito folyó között az erdő szélén elrejtve. A brit erők további tartalékokkal rendelkeztek. Egyrészt egy századnyi ejtőernyős Willys Jeepekkel a déli sík területeken foglalta el pozícióját, másrészt egy Humber páncélautós szakasz várta, hogy rajta üthessen a támadó németeken.

Ahogy az olasz páncélosok a híd közvetlen közelébe érkeztek, a brit páncélautók is felkapaszkodtak a hídra. Ekkor már a német páncélautók is a folyópartra értek és géppuskatűzzel árasztották el az ott beásott brit szakaszokat. A britek tűz alá vették az ellenséges páncélozott járműveket és az egyik féllánctalpast sikerül is kilőniük. A német ejtőernyősök elhagyják a használhatatlan járművet és meglapulnak az árnyékában, onnan viszonozzák a tüzet a britek állásaira.

A harc egyre hevesebbé válik, és a Humber szakasz után a Brennel szállított ejtőernyős század szintén felkapaszkodik a hídra, ezzel egy kisebb csoportosulást hoz létre a déli hídfőnél, szerencséjükre a németek nem rendelkeznek semmilyen komoly repeszromboló fegyverrel, ami veszélyeztethetné a brit tömörülést. Az egészségügyi szakasz a Morris kisteherautójával szintén a századdal tart, hogy a sérültekkel azonnal tudjanak foglalkozni. A Willys-es század a folyópartra vonul, onnan támogatják a túlparti eseményeket.

Időközben beérkezik egy Spitfire raj, és vele szemben egy Bf-109 raj. A német ejtőernyős század fele tovább nyomul a lövészpáncélosban, a másik fele kúszva közelíti a hidat. A gyalogság maradéka lassan zárkózik fel. Az olasz páncélosok kelet felé letérnek az útról, és egészen a folyópartig törnek előre. A Humber szakasz betör a németek sorai közé és így az M13/40-esek oldalában köt ki, azonban megsemmisíteni nem tudja őket. A Messerschmittek lecsapnak a hídon elöl haladó Bren szakaszra és meg is semmisítik a járműveket, ezzel megakadályozva ideiglenesen a hátul érkező erősítés előre jutását. A Spitfire raj ekkor egy ügyes manőverrel a német vadászgépek mögé kerül és pontos lövésekkel leradírozza az égről az ellenséges vadász rajt. Utána dél felé eltűnnek a légtérből.

A légtér azonban nem marad üres, mert észak felől egy Foxke-Wul 190 -es raj érkezik. A földön sem állnak meg az események. A németek lassan felzárkóznak és most már minden század lőtávolba ért. A folyamatos tűzben megsemmisül az SdKfz. 222-esekből álló felderítő páncélautós szakasz. A brit Bren-es ejtőernyős század egyszerűen letolja az útjában veszteglő sérült járműveket, így újra szabad az út előttük. Az időközben megüresedett déli hídfőt így most friss ejtőernyősök töltik fel. Közben a jeep-eken ülő század is felkapaszkodik a hídra.

A pionier szakaszok elérik a folyót és elhagyják a járművüket. Szórványos tűzzel zaklatják a szemközt telepített 6 fontos páncéltörő személyzetét. A hídtól keletre az olasz páncélosok egy ügyes manőverrel a Humber szakasz mögé kerülnek, de nem sikerül a járműveket megsemmisíteni. Működésbe lép a 88-as félüteg is és a hídon álló egyik Bren szakaszt semmisíti meg. A túlpartról érkező folyamatos géppuska tűzben a német gyalogság létszáma erősen megcsappan, az épületek és a folyópart között kevés fedezék van, így viszonylag nyílt terepen kell előrenyomulniuk. A Fw-190 egy nagy kört ír le a csatatéren, majd a hátulsó 6 fontos ágyút támadja sikertelenül, ellenben a brit ejtőernyősök géppuskából motor sérülést okoznak neki. Ezek után nyugat felé elhagyja a csatateret, hogy többé már vissza se térjen, valószínűleg a sérült motor miatt kényszerleszállást hajtott végre.

Találatot kap a másik német páncélautós szakasz is és a járműveik megsemmisülnek. Közben megsemmisült a maradék két féllánctalpas lövészpáncélos is. A Humber közelebb manőverezik a hídhoz, de oldalról az olasz páncélos a lövéseivel mozgásképtelenné teszi. A Spitfire visszatér és a híd felett köröz. A németek folyamatos tüzének köszönhetően a brit ejtőernyősök elfogynak a híd északi hídfőjéből, kivéve a keletre lévő beásott szakaszt. A Fallschirmjägerek a homokzsákok fedezékében gyakorlatilag elfoglalják az utat elzáró akadályokat. Az egy darab német közepes aknavető a híd túl oldalán megsemmisíti a déli hídfő tövében lévő 6 fontost, majd egy Willys Jeep-et is.

Az utászok a parton talált hajót felhasználva vízre szállnak, de a sodrással nehezen bírkoznak meg. A Spitfire raj kihasználva a könnyű célpontot géppuskatűzzel borítja el az úszó járművet, néhány fő veszteséget okozva a rajta utazóknak. Eközben az egyik Brenekből álló szakasz áttör a németek hajszálvékony vonalán és az aknavetőt, valamint a parancsnokságot fenyegeti. A Humber szakasz egy utolsó elkeseredett lövés sorozattal megsemmisíti végül az olasz páncélosokat. A németek a bal szárnyon eddig nem sokat tevékenykedő századukat a kilőtt járművek nyújtotta fedezékben előre tolják, és gránátokkal megsemmisítik mozgásképtelen brit páncélautókat. A hátsó 6 fontos páncéltörőnek a megfogyatkozott személyzetével sikerül megsemmisíteni az utászok féllánctalpasát a túloldalon. A déli hídfőnél állomásozó Willys Jeep-ekről géppuskatűz fogadja a pionier-ek maradékát, a hajójuk végzetes találatot kap és süllyedni kezd. Az utászok töredéke végül eléri a déli partot, ahol fedezék híjján a földre kényszerülnek.

A brit ejtőernyősök maradéka újra megszállja az úttorlasz híd felőli oldalát. A csonka szakasznyi Fallschirmjägerek és egy gyalogsági szakasz együttesen kézitusában próbálja kivetni a briteket a torlasz mögül, de ez sikertelen.

17:00-ra a brit első zászlóalj kifogy a lőszerből, és kénytelenek feladni a híd északi részét. Erre még közelebb hozzák a németek a 88-asokat, így már sikerül a betonbunkereket megsemmisíteniük a déli oldalon. Ekkor Lathbury ezredes úgy dönt, hogy átadják a hidat a németeknek és 1100 m-el hátrébb vonul. A tábori elsősegély helyet nem mozdítják el, a sebesültekkel együtt marad a senki földjén. Egy olasz tiszt a szanitécekkel közli, hogy mostantól hadifoglyok, de látva, hogy mindkét oldal sebesültjeit ápolják, hagyják őket tovább operálni. 18:30-kor Lathbury ezredes az embereivel csatlakozik a 2. zászlóaljhoz.

1943. július 15-e reggelére a német erők kiegészülnek az 1. Fallschirmjäger hadosztály következő alakulataival: 1. Fallschirmjäger Utász zászlóalj, 1. zászlóalj, 4. Fallschirmjäger Ezred és egy zászlóalj az 1. Fallschirmjäger Tüzér ezredből. Az utászok megkezdik egy védvonal kiépítését a híd északi oldalán és egy kisebbét a déli oldalon.

Reggel a britek harckocsi ágyúkat hallanak délről és felderítőket küldenek, hogy kiderítsék az okát. Mindössze 1,6 km-re belebotlanak a 50. (Northumbrian) hadosztályba. Hozzájuk csapódva együtt nyomulnak előre a híd felé és megpróbálják visszafoglalni a 9. zászlóalj, a Durham Könnyű Gyalogság és a 44. Királyi Harckocsi Ezred támogatásával. Megpróbálnak áttörni a hídon, de a 88-asokkal 3 Shermant kilőnek, így páncélos támogatás nélkül a britek visszavonulnak.

A brit ejtőernyősök megakadályozták, hogy a német utászok aláaknázzák a hidat, így most a németek robbanószerrel megtöltött teherautókat küldenek a hídra, de az akció sikertelen.

Éjszaka a 9. zászlóalj és a Durham Könnyű Gyalogság megpróbálja elfoglalni a hidat. Eközben Pearson alezredes az 1. ejtőernyős zászlóaljból a 8. zászlóalj két századával és a Durham Könnyű Gyalogsággal átkel a Simeto folyón és egy kisebb hidfőállást hoz létre az északi parton. A nap folyamán mindkét fél nagy veszteségeket szenved, de végül a britek elfoglalják a hidat.

John Alexander Cartwright angol ponyvaregény író, aki haditudósítóként élte át a fenti csatát, így jegyezte le az eseményeket:

“Már az is hihetetlen teljesítmény, hogy elfoglaltuk a hidat. Szerencsére tapasztalatlan olasz egységek védték. Demoralizáltak voltak, szívesebben adták meg magukat, minthogy harcolniuk kelljen ellenünk. Nem volt ilyen szerencsénk a német ejtőernyősökkel. Ezek fanatikus harcosok. Sohasem hátrálnak meg és igen harcedzett katonák. […] Az ezredes folyamatosan küldte az utánpotlást át a hídon. Először az UC-kkel, aztán a jeepekkel. Hatalmas nyomás volt az északi hídfőn. Mind élőerőben, mind technikában hatalmas veszteségeink voltak. A németek enyhe számbeli fölényük ellenére is megrekedtek a hídfőnél és nem tudták teljesen kivetni a bajtársainkat. […] Lathbury így visszavonulót vezényelt. Elvégre lőszer nélkül mi sem harcolhatunk. A főorvos úr kérésére a tábori műtőt nem vittük magunkkal. Minden mást azonban igen. Később megtudtuk, hogy a friccek igen emberségesen bántak az egészségügyiekkel. […] Másnap délről páncélos erősítés érkezik és friss gyalogos erők is. Újra lecsapunk a hídra, de sajnos a nagy veszteségek miatt nem sikerül elsőre elfoglalni. Ismételt véres összecsapás és rengeteg ember élet kell ahhoz, hogy újra megszerezzük a Primosole hidat…”


Vissza a lap tetejére