Kurszki szovjet ellencsapás: Ponyri II.


ARHK - SAS Wargame Group

2011.10.02-án, a Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény harmadik alkalommal rendezte meg a Hadijáték Bemutatóját, melyen egy néhány évvel ezelőtt lejátszott csata folytatását mutattuk be.

A kurszki kiszögellés.
Célok:
A szovjet csapatok elsődleges célja, hogy a magaslaton lévő két stratégiai pontot megszerezzék. Az egyik egsy betonbunker, a másik egy megerősített lövészárok rendszer. Mindkettő birtoklása a játék végén 5 pontot ér. Emellett újabb 4 pontot ér, ha a vasútállomást is el tudják foglalni. További egy pontot ér minden megsemmisített német harckocsi és rohamlöveg szakasz.
A német erők szintén 5-5 pontot kapnak, ha a dombon lévő két pontot a játék végén birtokolják, továbbá a szovjet seregből megsemmisített minden 100 pontnyi erőér egy őjabb győzelmi pontot kapnak.

Igor Ivanovics Szonycev hadnagy visszaemlékezése a Nagy Honvédő Háborúra (részlet)
Vörös Október Könyv- és Lapkiadó Vállalat, 1957., Moszkva.
Gyűjtötte: Szakasits elvtárs
Lektorálta: Bogeszov elvtárs

Szovjetúnió, Kurszktól 50 km-re északra, Ponyri város határa
1943. július 7.

A német erők támadása folyamán Ponyri városa, és a stratégiailag igen fontos 253.5-ös magaslat elesett. Még aznap délután a szovjet hadvezetés kiadja az ellentámadási parancsot. Az 1019. lövészezred a 27. önálló harckocsi ezred egységeivel 15:00-kor megkezdi az ellentámadást a magaslat és a város visszaszerzéséért.

Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! 14:42, a zászlóalj felkészült a támadásra. A mi századunknak már nem jutott szállítójármű így tartalékként futólépésben kell megtennünk az utat a hegyig. Sorra dübörögnek el mellettünk a harckocsik és egyéb szállítójárművek. A zászlóalj első századát GAZ meg ZIS teherautókón viszik. A céljuk északról megkerülve a hegyet benyomulni a településre és elfoglalni a vasútállomást a németektől. Az úton és közvetlen környékén a páncélos erőink törnek előre, ami egy századnyi T-34 es harckocsiból áll, ami meg van erősítve Su-122, Su-76 önjáró lövegekkel és ZSU-37 önjáró légvédelmi gépágyúval. A harckocsikon deszantként utazik a második gyalogos század.
Közvetlen előttünk egy csapat felderítő és egy századnyi tengerészgyalogos angol és amerikai páncélozott szállító járműveken törnek a hegy felé. A százados elvtárs szerint rajtuk múlik a támadás sikere, mivel nekik kell bevenniük a magaslaton lévő megerősített állásokat és a bunkert.
(07) A támadás megkezdődik. Csapataink vonalba fejlődve teljes sebességgel törnek a céljuk felé felé. A magaslatról német gépágyúk és páncéltörő nehézpuskák tüze alatt jópár M3-as féllánctalpas megsemmisül súlyos veszteséget okozva a rajta utazó felderítő alakulatoknak. Német aknavető és tüzérségi tűz is szabdalja a földet az előrenyomuló csapataink körül, de komoly veszteséget nem okoz szerencsére.
Az előrenyomulás töretlen. A századunk és a nehéz páncélos század, ami lomha brit Churchill tankokkal van felszerelve is taktikai közelségbe ér. Az első század teherautójaikat elhagyva elfoglalja az északon lévő elhagyott lövészárkokat. A közepes harckocsi századunkat komoly ellenséges páncéltörő tűz alá veszik a német harckocsik és rohamlövegek, aminek következtében az egyik szakaszt meg is semmisítik. Az út déli oldalán a féllánctalpason utazó egységeink elérték a magaslat lábát, ahol sajnos a másik felderítőket szállító M3-as féllánctalpas szakasz is megsemmisült a német gépágyúk tüzében, ezzel gyakorlatilag az elit felderítő alakulataink elvesztették harcértéküket. A tengerészgyalogos század viszont leugrálva a brit Brenjeikről hangos “Hurrrráááá!” kiáltással rohamoz hegynek felfelé, ellenséges tűzben. Nem semmik ezek az elvtársak, meg kell hagyni. A német tüzérségi csapás nem szünetel, egy jól irányzott tűzcsapás következtében a légvédelmi géppuskás ZIS teherautó szakaszunk megsemmisül.
Rohanunk a hegy felé, miközben repülőgépek hangjára leszünk figyelmesek. Nemsokára el is húznak felettünk a vörös csillagos IL-2 csatarepülők, és a dicsőséges La-5 ös kísérő vadászok.Az első századunk az imént elfoglalt állásaikat elhagyva futva közelednek a város határához, ahol egy sebészi pontosságú német tüzérségi támadás megtizedeli a rohamozó elvtársakat. Páncélos és rohamlöveg alakulataink látva, hogy nincs esélyük a német nehézharckocsik ellen egy köveli facsoport mögé húzódva várják a légi, és a lomha szovjet nehézpáncélos támogatást. A hegyen a tengerészek lendülete megtört egy kicsit és fedezékbe húzódva tűzpárbajt vívnak a német védőkkel, amíg az önjáró lövegeink a bunkert veszik tűz alá, és jópár lövéssel meg is semmisítik azt.
A repülőgépeink az elképesztő német tűzben rácsapnak a német nehéz harckocsikara, és meg is semmisítenek jópár Tigrist, és PzIV-et. Sajnos a csatarepülőink a hihetetlenül pontos német légvédelem prédájává váltak, míg a Lavocskinok-at a német Fockewulfok szórták szét.
A megtizedelt első gyalogosszázad tovább folytatta az előrenyomulását a város határán lévő búzamezőben, folyamatos tűzpárbajt eszközölve a házak közt megbújó németekkel. Az út környékén nem alakultak jól a harcok: mindegyik T-34 esünket kilőtték a németek úgy, hogy a mieink nem tudtak kárt okozni nekik. A hegyen a hősies tengerészeink megrohamozták a bunker romjait, és a mellette lévő erdőben lévő német védőket, és hősies kézitusábanminden ellenállást megtörnek. Az ezredes elvtárs látva a súlyos veszteségeinket további erősítést kért rádión.
Az erősítés nem is váratott sokat magára, egy újabb La-5FN vadászbombázó egység tűnt fel az égen. Némi légiparádé bemutatása után rácsapott egy német StuG III rohamlöveg ütegre, amely fedezékéből sorra lőtte ki a páncélosainkat, és rakétáival megsemmisítette azt. Eközben német Messerschmitt-ek próbálták leradírozni őket az égről, de hála a légvédelmünk zavarásának ez nem sikerült nekik. Az első század megakadt, de kitartott a búzamezőn a nyomasztó túlerő ellenében. Ekkor már tisztán látszott, hogy céljukat a vasútállomást sosem fogják elérni.
A Churchillekből álló nehézharckocsi századot is súlyos veszteség érte, a német PzIII közepes harckocsi század és egy félütegnyi PaK-40 ösztüzében. A hegyen a bunkert biztos kézzel tartották a tengerészek, a gyér német ellentámadásokat rendre visszaverték. A két megmaradt Bren lánctalpas szakasz minimális tengerészgyalogos személyzettel megkerülte a magaslatot, és megsemmisített egy Opel Blitz teherautókból álló kiszolgáló alakulatot. Ezzel a manőverrel erősen fenyegette az ellenséges tüzérséget.
Alkonyodni kezdett. A La-5FN-ek egy hajmeresztő manőverrel rácsaptak a mozgásba lendülő PzIII század egyik szakaszára, és valami hihetetlen pontos lövésekkel meg is semmisítették azt a 20 mm-es ikergépágyújukkal. Mindezt úgy tették, hogy a visszaérkező Fw-190 es alakulat folyamatosan tűz alatt tartotta őket. A központban az előrenyomuló Churchill harckocsik sorban robbantak fel a német páncéltörő ágyúk tüze alatt. Itt sem sikerült áttörést kierőszakolni a hősiesen küzdő elvtársainknak. A magaslaton a bunkert erősen tartották a tengerészeink, de a másik stratégiailag fontos pont még mindig német kézen volt. E felé tartott egy maréknyi tengerész délről a bunker felől, a második század két szakasza északról, és a mi komplett 3. századunk keletről. A németek mindössze egy szakasznyi erősítést küldtek, így nem lehetett kérdéses a végeredmény.
A száguldozó Brenjeink megfékezésére a németek bevetették az egyik PzIII szakaszukat, ami a megmaradt páncélos erőiknek mintegy a felét kitette. Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! Mint tűzerőben mint páncélozottságban messze felűlmúlta a mieinket, így sorra semmisültek meg a járműveink. Eközben ők sem tétlenkedtek, géppuskáikkal alaposan megszórtak egy 120 mm-es aknavető szakaszt. Eközben a Su-122 es önjáró lövegünk megsemmisítette a maradék PzIII szakaszt akik a város szélénél voltak beásva.
Valami hihetetlen manőverrel a vadászbombázóink lerázták az őket üldöző német vadászokat, és rácsaptak az utolsó német páncélos szakaszra amit valami hihetetlen szerencsével meg is semmisítettek. Ezek utolsó erejükből kilőtték az utolsó Breneket is, így az út déli részén is felszámolták a németek az előrenyomulásunkat. A hegyen az elvtársaink hősies rohammal bevették az utolsó német állásokat is, így az egész magaslat a mi ellenőrzésünk alá került. Az időközben visszatérő Bf-109-es német vadászraj rácsapott a meggyengült Su-122 szakaszunkra, és a 20 és 30 mm-es ikergépágyúk össztüzével semmisítette meg is mindet.
Teljesen ránkborult a sötétség. Századunk megerősítette a magaslaton lévő állásokat. Érdemleges harci cselekmény már nem történt leszámítva a hegy felett köröző és géppuskázó német vadászokat, akik súlyos veszteségeket okoztak a 2. század legénységének.

A fő célunkat a hegy megszerzését sikeresen teljesítettük, de közben olyan súlyos veszteségek érték csapatainkat, ami jelentős mértékben csökkenti eme hőstett valódi harci értékét.”


Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban a cikket! A rendezvényről megjelent egy cikk a Fejér Megyei Hírlapban. A linkre kattintva az online változathoz jutunk, melyben képgaléria is megtekinthető. A cikk a nyomtatott változata a képre kattintva elolvasható.


Vissza a lap tetejére