Scenario leírása
Csata leírása
Angol erők
Német erőkHarc a vasútállomásért


SAS Wargame Group vs. Alba Regia Hadijáték Klub

2011.01.29-én megrendezésre került a 2. Hadijáték bemutató a Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény termeiben. A rendezvényen többek között egy fiktív 2. Világháborús csata is lejátszásra került a SAS Wargame Klub házi szabályai alapján. Ennek a leírása olvasható az alábbiakban.

1945. máricusában a Ruhr vidék egyik félreeső városkájában egy brit felderítő alakulat elfoglalja a vasútállomást, melyen egy német evakuációs szerelvény vesztegel. Ezt az előnyt azonban nem tudják kihasználni, mert a magasabb pontokon elhelyezett megfigyelőik jelentik, hogy erős német hadoszlop közeledik a városhoz. A felderítők azonban tudják, hogy a szövetséges brit haderő sincs messze és komoly páncélos és gyalogásgi erővel készül a városka megerősítésére.
Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! Az Őrhely a Rajnán (Wacht am Rhein) hadműveletben a nyugati fronton megrekedt majd a szövetségesek által körülzárt német erők kitöréshez készülődnek, melyben az útjukba eső városka vasútállomásának is fontos szerepe van. A kitörést a 130. páncélos hadosztály (Panzer Lehr) és a hozzá csapódott vegyes alakulatok hajtanák végre. Az akciót a hadosztály parancsnoka Horst Niemack vezérőrnagy (generalmajor) szervezi és irányítja. A támadásban részt vesznek a hadosztály elit és harcedzett nehézpáncélosai is, melyek korábban az Ardennekben, majd Hollandiában is bizonyították harcértéküket.
A németek a város határába egy leFH-18-as üteget telepítettek, hogy a 105 mm-es tarackokkal a város elfoglalását segítsék elő. Emellett egy PaK-40-es üteg telepítését célozták meg a városban, miközben két századnyi páncélos (egyikben 2 Tigris és egy Jagdpanzer IV a másikban 2 PzIV és egy PzIII) és két századnyi gyalogos szállják meg a vasútállomást. Ez volt a terv, de nem minden ment ilyen simán.
A város másik oldalán a brit erők is közeledtek. Egy századnyi páncélos (2 Sherman és 1 Firefly) és egy századnyi páncélvadász (2 M10 Achilles és 1 M36 Jackson), melyeket páncéltörő ágyúk és három századnyi gyalogság kísért. Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! A német páncéltörő fegyverek telepítése után a gyalogság egy része megszállta a teherpályaudvar egyes épületeit, majd a veszteglő vonat irányába tört előre a közepes páncélosok fedezete mellett. Eközben a britek is összeköttetésbe kerültek a felderítő századdal és a páncélvadász századuk is lassan beérkezett. A felderítők az állomás melletti épületekből tüzérségi tüzet irányítottak a felvonuló német gyalogságra, melynek következtében a vontató járművek sérültek meg és az egyik PaK-40-es megsemmisült. A beérkező német közepes páncélosok a főútról letérve a vonatot kikerülve próbáltak minél jobb lőpozíciót elfoglalni. Azonban a britek remekül álcázott könnyű (6 fontos) páncéltörő ágyúja egy jól irányzott lövéssel az élen haladó PzIV-et megsemmisítette. Mindeközben a német nehéz páncélos század első járművei elérték a határvonalat jelentő vasúti síneket és a Jagdpanzer IV-es szakasz egy romházban bújt meg. Lassan felfejlődtek a század maradék járművei a híres Tigris páncélosok és kíméletlen pusztítást végeztek a szemben felvonuló brit páncélos században.
Időközben mindkét fél gyalogsága és lövészpáncélosai elérték a veszteglő vonatot és úgy tűnt, hogy harc itt nem tud kialakulni. A német tüzérség rommá lőtte a sínek túloldalán lévő épületeket, melyekben a brit felderítők húzták meg magukat. A britek bal szárnyán a páncélvadász század vonalba fejlődött és kíméletklen tüzével lőtte a felvonuló német páncélosokat, de valami égi csoda folytán nem sikerült kárt tenni bennük. Gustav Leinhart SS-százados (SS-Hauptsurmführer) a Pz III szakasz parancsnoka felismerte, hogy a brit páncélvadászok megsemmisítése csak közvetlen közelről sikerülhet a járműveik 50 mm-es lövegével, ezért egy bátor, de öngyilkos akciót hajtott végre: a szakasz a vasúti síneken tört előre és az M36 Jackson oldalában kötött ki, így próbálta meg közvetlen közelről és oldalról a legveszélyesebb fegyverrel ellátott ellenséges járművet kiiktatni. A terv amilyen hősises volt, olyan szerencsétlen is lett. Ugyanis a német lövések még így is lepattantak a brit járművek vastag páncéltestéről, a szövetséges válasz viszont azonnal megsemmisítette az egész szakaszt. Niemack vezérőrnagynak jelentették, hogy néhány leszakadt gyalogos egység közeledik a városhoz. Értük küldött két szakasznyi Opel Blitzet, hogy erősítésként felhasználhassa a századot a harcokban.
Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! Miután a nehézpáncélosok teljesen megsemmisítették a szemközti Sherman századot, a JagdPanzer IV a város középpontja felé indult, a Tigrisek pedig közelebb nyomultak a sínekhez, bár áttörni nem merészeltek, hiszen gyalogos fedezetük nem volt. A beérkező gyalogos század két szakaszát a vezérőrnagy ezért a nehézpáncélosok támogatására küldte, miközben az egyik Tigris páncélos lassan a város középpontja felé gördült. A rommá bombázott állomás épületet megszállták a brit gyalogosok és egyre közelebbről fenyegették a német páncélosokat. De ebben a pillanatban olyan dolog történt, ami mindkét felet meglepte: a mozdonyt befűtötték és lassan a szerelvény megmozdult. Ez alapjaiban változtatta meg a harcmezőt. Minden eddig rejtőzködő egység takarása megszűnt. Ezzel egy időben érkezett egy rohamlöveg század némi gyalogos kísérettel a német oldalon kiegészítve a korábban beérkezett gyalogságot, melynek két szakasza a nehézpáncélosok támogatására indult, másik két szakaszát pedig a város középpontjába szállították a német teherautók. A britek újabb Sherman századot vetettek be a tartalékaikból, ezek a főuton érkeztek a harctérre, miközben a páncélvadász század már a sínekig tört előre ahol végül megsemmisítették a német közepes páncélos század utolsó Pz IV-es szakaszát is.
A város főterén közben heves gyalogsági harc alakult ki, ropogtak a géppuskák és a kézifegyverek. Egy szakasznyi Panzerschreck-es katona azonban az Achillesek felé indult és az egyiket sikerült is megrongálnia. A másik Achillest a JagdPanzer lőtte ki, mivel elég közel került már. A sérült Achillesnek a beérkező StuG III-asok vetettek véget később.
A romos állomás épületben teljes volt a káosz: lángoló Sherman állt az egyik oldalon, mögötte lapuló britekkel, míg a másik oldalon egy SdKfz 251/1-es húzódott a falak közé, és az egyik Tigris is a falakat döngette már, míg a másik áttört a síneken.
Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! A britek bal szárnyán egy szakaszny Bren tört előre, egy aknavetős szakaszt hordozva, melyet német gyalogosok próbáltak megállaítani sikertelenül, a jármű személyzete megsemmisítette a védekező német szakaszokat. A város központját a német gyalogos alakulatok megtisztították a britektől és a nehéz páncélosokat is beérte a támogató gyalogság. A frissen érkezett Stug III szakaszok lassan elérték a teherpályaudvarhoz vezető síneket. Az egyik szakasz azonban levált, hogy becserkéssze a mélyen betört Bren-t.
A felvonuló Sherman század két páncélosát is megsemmisítették a lesben álló német páncélosok, miközben a két StuG III szakasz már a pályaudvaron volt és készült áttörni a síneken. Az utolsó brit páncélost a romok mögött rejtőzködő Tigris 88 mm-es ágyúja semmisítette meg. Ekkor a hatalmas német páncélos fölényt mérlegelve a brit parancsnok a visszavonulás mellett döntött.

Megjegyzések: az utánpótlás beérkezése és a vonat mozgása nem volt előre megbeszélve. El?bbit a helyszínen a csata alakulása közben döntöttük el, utóbbit a bíró által elvégeztt rejtett kockadobás indította el, így a harcoló felek nem tudhatták, hogy a szerelvény mikor is hagyja el az állomást egy teljesen új helyzetet teremtve.

Részvevők: Iványi Gábor (SAS Wargame Klub) – brit oldal
Zilahi András (SAS Wargame Klub) – bíró
Bognár Balázs (Alba Regia Hadijáték Klub) – német oldal


A csatában résztvevő egységek:

Angolok:
Felderítő század: 3 szakasz lövész, 1 géppuskás és 1 rádiós/tiszti szakasz kiegészítve egy dzsippel és egy Bren Carrier vontatta 6 fontos páncéltörő ágyúval (ők foglalták el az állomást.)
1. harckkocsi század: 2 db M4A2 Sherman (75 mm), 1 db Sherman Firefly
2. harckkocsi század: 2 db M4A2 Sherman (75 mm), 1 db Sherman Firefly (a század később érkezett be)
3. páncélvadász század: 2 db M10 Achilles, 1 db M36 Jackson
1. páncéltörő üteg: 2 db 17 fontos páncéltörő ágyú
1. tábori tüzérüteg: 2 db 25 fontos tábori ágyú
Szállító század: 3 db teherautó
Páncélozott felderítő század: 2 db Bren Carrier
1. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 PIAT-os szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz (a század később érkezett be)
2. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 PIAT-os szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz
3. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 aknavetős szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz
4. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 aknavetős szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz

Németek:
1. harckocsi század: 2 db PzKpfw. IV és 1 db PzKpfw. III
2. rohamlöveg század: 3 db StuG III (a század később érkezik be)
3. nehéz harckocsi század: 2 db PzKpfw. VI Tigris és 1 db JagdPanzer IV L/70
1. páncéltörő üteg: 2 db PaK-40 páncéltörő ágyú
1. tüzérüteg: 2 db LeFH-18 tábori tarack
Szállító század: 2 db Opel Blitz és 1 db Krupp Protze
Páncélozott felderítő század: 2 db SdKfz 251/1
1. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 PanzerSchrek-es szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz (a század később érkezik be)
2. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 PanzerSchrek-es szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz
3. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 aknavetős (81 mm) szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz (a század később érkezik be)
4. gyalogos század: 2 lövész szakasz, 1 géppuskás szakasz és 1 aknavetős (81 mm) szakasz, 1 rádiós/tiszti szakasz


Vissza a lap tetejére