Scenario leírása
Csata leírásaA Pegasus híd2010.11.13-án, a Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény egy hadijáték bemutatót szervezett, melyre a SAS Wargame Group és az Alba Regia Hadijáték Klub két második világháborús csatával is készült. Az egyik a Székesfehérvár-Zámoly körzetében játszódó csata volt, mely a Konrád hadművelet részét képezte. A másik a D-napon a partraszállás egyik mellékcsatája, melyről alább olvasható egy részletes leírás.

Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban! Klikkelj a képre, ha látni szeretnéd nagyban!

Időpont: 1944. június 6.
Helyszín: Bénouville-től nyugatra a Caen csatorna és környéke


A Caen csatorna hídját éjjel vitorlázó repülőgépeken érkező brit katonák elfoglalják és feladatuk a híd tartása a Sword partszakaszon partraszálló csapatok előrenyomulásának biztosítása céljából. Az éjjel Hans von Luck jelentést kap, hogy a körzetében ejtőernyősök értek földet és az Orne folyó keleti oldalán próbálnak meg hidfőt kialakítani. A Pegasus híd visszafoglalására von Luck a 21. páncélos hadosztály részeként a 2. zászlóaljával Bénouville és le Port felől vonul fel.
A Caen csatorna hídját a John Howard őrnagy vezette Oxfordshire és Buckingemshire könnyű gyalogezred B és D százada, valamint Lord Lovat kommandósainak 1. különleges szolgálati dandárja, a 6. vitorlázó dandár támogató fegyverzetével védi.

A német erők nyugatról, Bénouville felől egy századnyi gyalogsággal és két PzKpfw IV-es harckocsival nyomultak a híd felé, emellett északról két századnyi gyalogos és egy SdKfz 251/1-es lövészpáncélos közeledett. Azonban a páncélosokat páncéltörő tűz fogadta, amint elérték a le Port-Bénouville útkereszteződést. Az első lövés azonnal megsemmisítette az egyik páncélost, a másik pedig a roncs takarásában keresett menedéket, és onnan lőtte az épületek között fedezékbe vonult páncéltörő ágyúkat. Eközben a gyalogság nyomult előre. Nem sokkal később a lövészpáncélost is végzetes találat érte és lángba borult. Az égő járművek nyújtotta fedezékben a német lövészek felfejlődtek és rohamot intéztek a híd környékén beásott brit katonák ellen. Aknavető és géppuska tűzzel sikerült a két páncéltörő ágyút ártalmatlanná tenni és megközelíteni az épületeket. Eközben a bal szárnyon az 1. század a bombatölcséreken át elért egy romos területet és oldalról fenyegette a csatorna nyugati partján beásott briteket. A kommandósok újra tűzkész állapotba hozták az egyik 6 fontos páncéltörő ágyút és sikerült a megmaradt PzKpfw IV-es harckosit megsemmisíteniük.
Ekkor Bénouville felől német csapaterősítés érkezett: egy újabb SdKfz 251/1, egy századnyi gyalogos és egy PzKpfw III. Azonban Az Orne folyó felől a britek is erősítést kaptak: egy Tetrarch könnyűharckocsi, egy géppuskás Willys Jeep által vontatott újabb 6 fontos páncéltörő és egy századnyi gyalogság érkezett.
A friss német egységek a roncsok nyújtotta fedezékeket kihasználva próbálták beérni a már jócskán elől járó bajtársaikat. Eközben az 1. század megsemmisítette a folyó előtt beásott brit század jobb szárnyát és tovább nyomult előre, de a heves aknavető tűzben szinte az egész 1. század megsemmisült. A 2. és 3. század maradék egységei elérték az épületek vonalát, a folyamatos tűzzel a 6 fontos páncéltörő ágyú személyzetét semlegesítették, illetve a házban lapuló rádióst is sikerült kiiktatni, így az brit aknavetők hatékonyságát csökkenteni. A féllánctalpas lövészpáncélos a brit kommandósok bal szárnyán tört előre, és megsemmisített egy aknavetős szakaszt, illetve a kommandósokat fedezékeik elhagyására kényszerítette. A kommandósok végül a híd felé vonultak vissza, ott próbáltak egyseülni a frissen érkezett egységeikkel.
A 2. század egyik lövész szakasza elfoglalta a korábbiakban brit rádiósok által uralt épületet, de oda betört egy brit szakasz is, akiket végül kézitusában sikerült legyőzni. A kommandósok újra harcképessé tették a 6 fontos páncéltörőt, így tartva sakkban a német PzKpfw III-as páncélost, mely araszolva jutott csak előre. A bal szárnyon az 1. század kivetette állásaiból az ott fedezékbe vonult összes brit egységet így a hídtól északra már a németek ellenőrízték a területet, sőt szórványos tűzzel zaklatták a Caen csatorna túlpartján felállított brit aknavetőket. A 6 fontos páncéltörő személyzetét újra sikerült semlegesíteni, sőt az ágyút el is foglalták a 2. század emberei és a britek ellen fordították. A kommandósok és személyesen Lord Lovat is a déli épületet megszállták és onnan iránytották az aknavetők tüzét, mellyel az utánpótlásként érkező 4. német lövész század jelentős részét sikerült is megsemmisíteni. Aknatűz érte az északi épületet is, mely nagy robajlással végül megadta magát és összeomlott. Persze kapott a déli épület is, már az is lángokban állt, de a kommandósok még tartották magukat, olyannyira, hogy egy az épületbe betört német szakaszt is sikerült kézitusában megsemmisíteniük.
A PzkPfw III harckocsi a közvetlen veszély elmúltával előre tört és az épületek között foglalt el állást. Időközben a Tetrarch harckocsi is átjött a hídon és a déli épület mögé rejtőzött, majd megkerülve azt a német féllánctalpast semmisítette meg egy frontális lövéssel közvetlen közelről. Az aknavetők tüzének és a PzKpfw III lövegének köszönhetően hamarosan a déli épület is kártyavárként dőlt össze, maga alá temetve a brit kommandósok századtörzsét, Lord Lovattal együtt. Ezen a ponton már a 4. század maradéka is beérte az első vonalakat és a megsemmisült brit páncéltörő fegyverek mögött kerestek fedezéket. A német páncélos az északi épület romjait megkerülve a túlpart aknavető állásait lőtte, majd miután a Tetrarch előmerészkedett, egy gyors manőverrel sikerült szembe kerülni vele és egy pontos lövéssel megsemmisíteni. A maradék német aknavető folyamatosan a túlparti állásokat lőtte, az 1. és 2. század maradék lövészeivel együtt, így a koncentrált tűz végül felmorzsolta az aknavetőket és az őket irányító rádiós szakaszt. A híd azonban még angol kézen volt. A britek heves géppuska és kézifegyver tűzzel támadták a német gyalogságot, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis az 2. és 3. század szinte teljesen megsemmisült és az 1. századból is csak egy sérültekkel teli szakasz maradt.
A gyalogos erő leküzdésére a britek a géppuskás Jeep-el átkeltek a hídon, és úgy ritkították a gyalogságot. Azonban nem számoltak az északi épületet (illetve annak romjait) éppen megkerülő német páncélossal, amely végül oldalba lőtte a brit járművet, ami a levegőbe repült. A nyugati parton rekedt egyetlen brit kommandós szakasz hősiesen kitartott a németek tüzében. A német páncélos eközben a híd keleti oldalán felállított páncéltörő ágyút lőtte, majd egy utolsó erőfeszítéssel megpróbálta a nyugati parton rekedt kommandós szakaszt megsemmisíteni, de ez nem sikerült. A hídra PIAT páncéltörős britek nyomultak és a német páncélost hátulról próbálták megsemmisíteni, de ez sem járt sikerrel.

A németek célja az volt, hogy a híd mindkét hídfőjét el kell foglalni és biztosan tartani. Ez nem sikerült, hiszen a nyugati hídfőt sem sikerült teljesen megtisztítani a britektől. A játékban tehát megismétlődött a történelem, a kommandósok hősies küzdelem és hatalmas emberveszteség árán megtartották a hidat.

Résztvevők:
ifj. Iványi Gábor (SAS Wargame Group) – brit egységek
Zilahi András (SAS Wargame Group) – játék bíró
Bognár Balázs (Alba Regia Hadijáték Klub) – német egységek


Vissza a lap tetejére