Scenario leírása
Szovjet történet
Német történetScenario: Ponyri


A Citadella hadművelet:

Kurszk a történelem legnagyobb tankcsatája.

1943. július 5 - 12.

1943 márciusában a szovjet erők egy megerősített kiszögellést hoztak létre Kurszk előtt. A német "Citadella" névre keresztelt hadművelet szerint von Kluge Középső-Hadsereg csoportja támadt északról, von Manstein Dél-Hadsereg csoportja pedig délről. A németek a támadáshoz 55 hadosztályt (ebből 14 páncélos), 900.000 főt, 10.000 löveget, 2700 harckocsit és több mint 2000 repülőgépet vontak össze. A szovjetek mély aknamezőkkel töltötték fel a veszélyeztetett szakaszt, mélyen lépcsőzött és kiépített védelmet hoztak létre. A szovjet védelem mélysége elérte az 500 km-t, s az ívet megszállva tartó három szovjet front állományába 10 összfegyvernemi, 3 harckocsi- és 2 légi hadsereg tartozott. A kiszögellés északi részén helyezkedett el Rokoszovszkij tábornok parancsnoksága alatt két hadsereg, amelyek közül az egyik páncélos volt. Délen Vatutyin tábornok irányított hat hadsereget, amelyből három harckocsi hadsereg volt, sőt kettő gárda-harckocsi hadsereg. Tartalékban, az esetleges áttörést elreteszelendő, és ellencsapást mérő hat hadsereg volt, Konyev tábornok parancsnoksága alatt. Ez az elképesztő erő együttesen mintegy 1.900.000 katonát, 4300 harckocsit, 25.000 tüzérségi löveget, és 2900 repülőt jelentett.

A kurszki kiszögellés.

Az itt bemutatott csata a "Citadella" hadművelet egy részletét mutatja be. Ponyri városa 60 km-re északra található Kurszktól, és a szovjetek nagy erőket csoportosítottak itt, mivel a város vasútállomása döntő jelentősséggel bírt a hadművelet szempontjából. Igen elkeseredett harcok jellemzik a július 6 és 9-e közti időszakot. A település júius 7-én "csak" ötször cserélt gazdát. A harcok hevességére jellemző, hogy "kis Sztálingrád"-ként hívták ezt a helyet.

Dátum: 1943. július 7. Szerda
Előzmények: 1943. július 5-én, hétfőn a német 9. hadsereg megindítja a Citadella hadműveletet.

Szovjet oldal:
13. hadsereg

Leírás:
A támadó német hadsereg fennakad a szovjet védelmi vonalakon, az előretörést erődített városok és falvak lassítják. A parancs szerint Ponyri vasútállomását és a mellette húzódó magaslatot mindenképpen tartani kell. A magaslatot és az állomást a 307. gyalogos hadosztály 1019. lövészezrede védi, amelyhez nyugatról a 6. gárda gyalogos hadosztály egységei csatlakoznak. Támogatásként akkora tüzérségi összevonást végeznek, melyet soha még egyetlen hadosztály támogatására nem állítottak fel.

Szovjet erők:
Parancsnok (1), GAZ-AAA (1), Felderítő (3), Rádiós (1) 0 pont
1. Lövész század: Parancsnok (1), PPS lövész (2x3), MOSIN lövész (3), Degtyarev szakasz(2) 23 pont
2. Lövész század: Parancsnok (1), PPS lövész (2x3), MOSIN lövész (3), Degtyarev szakasz(2) 23 pont
3. Lövész század: Parancsnok (1), PPS lövész (2x3), MOSIN lövész (3), Degtyarev szakasz(2) 23 pont
Mesterlövész szakasz (2) 20 pont
Géppuskás század: MAXIM géppuska (3x3) 29 pont
Aknavetős század: 80 mm aknavető (3x2), 120 mm aknavető (2x3) 113 pont
Nehéz tüzérüteg: A-19 (1x4), OP team (1), D-1 (1x4) 81 pont
Páncéltörő század: ZIS-2(1), ZIS-3(5) 186 pont
Légvédelmi század: DsHk nehézgéppuska (2) 43,5 pont
Páncélos század: T34/76 (3) 180 pont
Nehéz páncélos század: KV-1 (2), KV-2 (1) 200 pont
Vadász század: Jak-1B(1), La-5FN(1) 115 pont

Összesen: 1036,5 pont

Német oldal:
9. hadsereg

Leírás:
A támadás elakadt Kursk és Orel között félúton. Walter Model tábornok a Ponyri vasútállomás elfoglalására a 292. gyalogos hadosztályt, a vasútállomás melletti magaslat megszerzésére pedig a 86. gyalogos hadosztályt jelöli ki. E két objektumot mindenképpen meg kell szerezni és meg kell tartani, különben a további előrenyomulás lehetetlen. A hadosztály alakulatai mellé (többek között a 3 gyalogezred, a tüzérezred, az utász zászlóalj és a páncélvadász osztály) a Kursk-i csata idejére a 177. és a 244. rohamtüzér ezredet is a 292. és a 86. gyalogos hadosztály alá rendelik.

Német erők:
Nehéz páncélos század: Tigris (2) 140 pont
Rohamlöveg század: StuG III (3) 180 pont
Közepes páncélos század: Pz IV (3) 180 pont
Páncél vadász század: Ferdinand (3) 225 pont
Páncél gránátos század: Sdkfz 251 (3) 60 pont
Felderítő század: SdKfz. 222, 250, 251 70 pont
Önjáró tüzérségi század: Brummbär, Wespe 105 pont
Légierő: Bf-109 G-6, Ju-87 D 130 pont
Légvédelmi üteg: Flak 88(2) 66 pont
Rakétás tüzér üteg: Nebelwerfer 150 mm (2) 82 pont
Nehéz aknavetős század: 120 mm (2) 62 pont
Közepes aknavető üteg: 82 mm (2) 42 pont
Szállító század: Opel (5), Krupp (1), SdKfz 7 (1) 35 pont
Gyalogos zászlóalj: 145 pont

Összesen: 1522 pont

Célok:
Szovjet: Megtartani a vasútállomást.
Német: Elfoglalni a vasútállomást.

Vissza a lap tetejére


_____________________________________________________________________________________Ügyiratszám: 1943/11589
Tárgy: Anton Szergejovics Uljanov őrnagy hadbírósági pere
1943. 07. 08.

Tábornok elvtárs!

Az 1103 számú tábori bíroság lefokozta, és halálra ítélte Anton Szergejovics Uljanov-ot. A vád hazaárulás, amit 1943 július 7-én Ponyri városánál tanúsítva a fasiszták kezére játszotta a várost. A mellékletben csatolom az elítélt vallomását.

Ivan Sztyepanovics Kulik ezredes

"….. a 1248 számú lövész zászlóalj parancsnokaként az volt a feladatom, hogy megállítsam, majd visszaverjem a fasiszta előrenyomulást a Ponyri vasútállomás körzetében. A zászlóaljunk meg volt erősítve egy T34/76-os közepes harckocsi, és egy KV-1 és 2-esekből álló nehéz harckocsi századdal. Ezen kívűl rendelkezésemre állt a 1874 számú páncéltörő ezred 3 ütege, és a gyalogezredünk 2 teljes ütege, ami 152-es, és 122-es ágyútarackokból állt. A német támadás reggel 6:30-kor indult, a légierejük bevetésével. Mielőtt a honi légierő reagálhatott volna, a német zuhanóbombázók megsemmisítettek egy teljes szakasznyi T-34-est. Nem sokáig örülhettek a sikerüknek, mert a vadászaink leszedték a stukákat az őket kísérő Bf-109 -esekkel együtt. A mieinknek is voltak veszteségeik a La-5 FN vadászbombázóink nem messze csapódtak be az 1. század lövészárkaitól. A Jak-1 es vadászraj a németek hátsó sorait géppuskázva veszett oda. A fasiszták nagyon erős páncélos összevonást hoztak létre, ami főleg nehéz harckocsikból, és rohamlövegekből állt. A gondosan kiépített védelmi rendszerünknek, és a páncéltörő fegyvereinknek köszönhetően egy darabig sikerült feltartóztatni őket, de hiába semmítsitettünk meg egy komplett PzIV közepes harckocsi századot, az őket kísérő Tigrissekel egyetemben, a német tüzérség és a harckocsik koncentrált tüze felszámolta a páncéltörő fegyvereink javát. Ekkor kénytelen voltam bevetni a tartalékban tartott két harckocsi századot, és rohamra vezényelni az első és harmadik gyalogos századot. A harmadik század hősies küzdelmét mutatja, hogy kézigránátokkal megsemmisítettek jópár Ferdinand rohamlöveget. A balszárnyra 2 szakasznyi KV-1, és egy szakaszni T-34 et vezényeltem, amik megsemmísítettek több Stug, és Ferdinand rohamlöveget. A jobbszárnyra egy KV-2, és egy T34-es szakasz jutott akik sikeresn felszámolták az itt előretörő megmaradt páncélos egységeket. A mi veszteségeink is hatalmasak voltak. A gyalogságunk szinte teljesen odaveszett a német rakétatüzérség, és a 120 mm-es aknák tüzében, míg a páncélos erőinkből mindössze egy KV-1 szakasz, és néhány súlyosan megrongált T-34 es maradt. A német gyalogság megállíthatatlanul jött előre, és mivel semmi eszköz nem állt rendelkezésemre a megállításukban elrendeltem a visszavonulást……"


Ügyiratszám: 1943/11589
Tárgy: Anton Szergejovics Uljanov őrnagy hadbírósági pere
1943. 07. 08.

Ezredes elvtárs!

Anton Szergejovics Uljanov elítéltet haladéktalanúl szállítsák át a körzeti SMERS központba, ahol újabb kihallgatásra kerül sor. A szállításról személyesen gondoskodjon, az átszállítást jelentse!

Alexandr Sztyepanovics Szeman tábornok


Ügyiratszám: 1943/11589
Tárgy: Anton Szergejovics Uljanov őrnagy hadbírósági pere
1943. 07. 09.

Tábornok elvtárs!

Anton Szergejovics Uljanov elítéltet kihallgattuk. Makacsul ellenált és sokáig tagadott, de egész éjszaka faggattuk, és vegül megtört és bevallotta, hogy a németekkel összejátszott. A kapcsolatát nem adta ki. Az egészségügyi állapotára tekintettel (a vallatás alatt töbször eszméletét vesztette), leállítottam a kihallgatást.

Pjotr Ivanovics Maleczov százados


Ügyiratszám: 1943/12788
Tárgy: Anton Szergejovics Uljanov elítélt kivégzési parancsa
1943. 07. 12.

Százados elvtárs!

Anton Szergejovics Uljanov elítélt kivégzését 1943.07.13-án 4.30 perckor golyó által végezze el!

Alexandr Sztyepanovics Szeman tábornok

Ügyiratszám: 1943/13312
Tárgy: Elítélt hozzátartozóinak kitelepítése
1943. 07. 18., Cseljabinszki körzet

Ezredes elvtárs!

Anton Szergejovics Uljanov elítélt, akit hazaárulás és kémkedés vádjában bűnösnek talált és elítélt a 1103-as számú tábori bíróság (ügyiratsztám: 1943/11589), családjának munkatáborokba szállításáról gondoskodjon!

Alexandr Sztyepanovics Szeman tábornok


Vissza a lap tetejére