Scenario leírása
Csata leírásaNemes elf - Káosztöpre összecsapás

2000 pont

Juritya vs. BogeszAcéllábú Zhorrda nyugati irányba vezette a káosztörpe portyát friss rabszolgákra vadászva, amikor beleszaladt egy kisebb nemes elf csoportosulásba. Bár az elfeket nem tartotta jó fogásnak, mert gyengék és nyápicok, de már rég óta nem akadt senki, akinek a vérében a fejszéjét megáztathatta volna, így felsorakoztatta seregét a támadáshoz.

A káosztörpe mérnökök kijelölték a hadigépek helyét, Zhorrda pedig elrendelte, hogy melyik egység hol foglalja el a kiinduló pozícióját. Az elfek azonban nem várták meg, amíg a káosztörpék elindulnak, azonnal rácsaptak a felsorakozott seregre.

A legyorsabbak az elf könnyűlovasok voltak a bal szélen. Az erdőt megkerülve rögtön a káosztörpe jobb szárnyának a szélében voltak. De a saját jobb szárnyukon az elf paripák vontatta könnyű szekerek is előre törtek, míg a kardmesterek és a lándzsások szépen rendezett sorokban vonultak a középen elhelyezkedő erdő irányába. Eközben a dombról és a bal szélről dárdavetők tizedelték a hobgoblin könnyűlovasságot. Ez az egység még további sebeket szenvedett el az elf könnyűlovasok nyilaitól is. Így végül futásnak eredtek, át az egész seregen.

A lehengerlő nemes elf előrenyomulás meglepetésként érte Acéllábú Zhorrdát. Nem volt ő ehhez hozzászokva. A farkasolvasok maradéka természetesen elszelelt a csatamezőről. Zhorrda ekkor gondolt először arra, hogy milyen kár volt zöldbőrüeket hozni a hadjáratra. Úgy döntött, hogy az egységeik kivárnak, amíg a hegyesfülűek közelebb érnek. Közben a hadigépeikkel puhítják majd őket. Sajnos azonban mind a két földrengető besült a lövés pillanatában. A dárdavetők okoztak némi sérülést a könnyű lovasoknak és a kardmestereknek.

Az elfek azonban nem sétáltak bele a csapdába. A középen felvonuló két gyalogos osztaguk az erdő takarásában megtorpant, míg a könnyűlovasok megrohanták a káosztörpék jobb szárnyán felállított dárdavetőket. Ezek természetesen elbuktak az elf paripák és lovasaik nyomása alatt. A bal szélen ugyanez történt egy másik dárdavetővel, csak azt az egyik előre rontó szekér semmisítette meg. A dárdavetők már a káosztörpe egységeket lőtték és jó pár főt küldtek Hashut színe elé.

A hatalmas hobgoblin horda szétnyitotta az arcvonalát, így nem hagyott helyet a szekér manőverezésére. Krokharr Maltazu káosztörpe nagymágus és az osztaga hátra fordult, és különféle árnyékbéli praktikákkal lassította és gyengítette a központi elf gyalogosokat. A hadigépek nem sok kárt tettek az ellenfélben.

Az elfek vonakodtak felvenni a harcot a káosztörpékkel, igen erősnek tűnt az egységes arcvonal. A dárdavetőkkel, némi tűzmágiával és az íjászokkal írtották az ellenfelet, ahol csak lehetett.

Zhorrda elérkezettnek látta az időt arra, hogy döntésre vigye a csatát. Saját osztagával megrohamozta a dárdásokat, akik inkább a futást választották. Ugyanígy cselekedett az egyik szekér is, amikor a hobgoblinok rohamra indultak ellene. A főmágus osztaga pedig az elf könnyűlovasságot támadta oldalba, és nekik sikerült is becserkészni az áldozatukat. A kialakult közelharcban egy könnyűlovas megmaradt, de futásnak eredt és többé nem is került elő. A még viszonylag nagynak mondható goblin íjász osztag átrendeződött, hogy roham esetén hatásosabban tudjanak küzdeni. A másik goblin íjász osztag a folyamatos lövések alatt már jelentősen megcsappant.

A kardmesterek az előre rohant káosztörpék oldalába rontottak. A kibontakozó közelharcban egyenlő esélyek alakultak ki. A nemes elf seregzászló vivő kihívást intézett a káosztörpék felé, melyet Zhorrda örömmel fogadott el és szinte egy csapással kettévágta a kekeckedő elfet. Az első pengeváltások után a káosztörpék szembe fordultak a rohamozójukkal. A dárdások rendezték soraikat és újra a törpék felé fordították fegyvereiket.

Zhorrda utasítást küldött a kardmesterek oldalában álló goblin íjászoknak, hogy azonnal rohanják le az előttük álló ellenfél oldalát. De azok tétováztak, majd torzsalkodni kezdtek. Zhorrda ekkor már másodszor bánta meg a csata alatt, hogy zöldbőrüeket hozott magával a portyára. A közelharc tovább folyt. Krokharr osztaga elindult a csatatér közepe felé, hogy a tétlenkedő zöldbőrüeket kiváltsa és Zhorrda osztagát felmentse. Persze a girbe-gurba káosztörpe lábak nem voltak elegendőek arra, hogy időben a közelharcba csatlakozhassanak. A dárdavetők a szekereket lőtték, sikerült is az egyiket megsebezni, a földrengetők közül az egyik az elf íjászok közé lőtt, néhányukat megölve és a hatamlas lövedék becsapódásának következtében a pontos célzást is lehetetlenné téve. A másik földrengető lövése igen szerencsésnek bizonyult. A célpont ezúttal a dárdások osztaga volt. A lövés kissé lecsúszott ugyan, de olyan szerencsésen, hogy nem az osztagot találta telibe, hanem az osztagban tartózkodó nemes elf fővarázslót, aki egyben a sereg generálisa is volt. A találat olyan jól sikerült, hogy bár a közkatonák megpróbálták félrerántani a főmágust, a lövedék azonnal agyoncsapta az elf generálist.

A csata a vége felé közeledett. Az elf dárdás osztag természetesen a káosztörpe osztagot oldalba rohanta és így a kardművészekkel együtt egyesült erővel sikerült a káosztörpe ellenállást megtörni, és azokat mind egy szálig levágni. Így esett el Zhorrda és az ő hűséges seregzászló vivője is. Eközben az egyik elf szekér, lerohanta az utolsó dárdavetőt és könnyedén el is söpörte, majd a bal oldali földrengetőbe csattant. A dárdavető pusztulása már sok volt az imént még torzsalkodó goblin íjászoknak és futásnak eredtek. Át az időközben oda érkezett kardmester osztagon. De még mindig volt egy kis rés a goblinok és Krokharr káosztörpe osztaga között. Ezen a résen pont átfért az elf dárdás osztag és lerohanta a másik földrengetőt.

Krokharr mérgében válogatott átkot szórt a világ összes zöldbőrűjére, mert a goblin íjászok a menekülésükkel sikeresen elállták az utat a kardmesterek felé. Pedig a főmágus terve pontosan az volt, hogy az elf kardmestereket oldalba támadja és megtörve az ellenállásukat végül lekaszabolhassa őket. A goblinoknak hála azonban ez nem jöhetett össze. A hobgoblinok viszont rohamot indítottak a másik elf szekér felé, és beérve azt meg is semmisítették.

A csata kissé elhúzódott, a nap már a hegyek mögé bukott és Krokharr úgy döntött, hogy rendezett visszavonulással menti a menthetőt. Így ért hát véget Acéllábú Zhorrda hadjárata.

Vissza a lap tetejére