Scenario leírása
Csata leírásaNemes elf - Ork összecsapás

1000 pont

Morgion vs. BogeszA Főnix Csarnok rendezésében lebonyolított H.É.T. verseny után, azonos küldetésekkel kerül megrendezésre egy háziverseny is. A különbség annyi, hogy 1500 pont helyett 1000 pontból állíthatóak össze a seregek és egy délelőtt helyett 2 hét áll rendelkezésre a 3 csatára. A küldetések jellegéből adódóan az első két csata időrendben felcserélhető. Így adódott, hogy egy nappal korábban játszottam le a 2. küldetést, mint az elsőt.

Seregek:

Nemes elf:
1 varázsló, 2. szint, generális
1 varázsló, 2. szint
10 íjász
7 kardmester (zászlóval)
7 fehéroroszlán
5 árnyékharcos
2 dárdavető

Ork:
1 fekete ork nagyfőnök vaddisznón, generális
1 goblin sámán farkason, 2. szint
1 éjgoblin sámán, 1. szint
5 erdei goblin póklovas, zenésszel
5 goblin farkaslovas, zenésszel
21 éjgoblin, íjjal, zenésszel, 2 fanatikussal
9 fekete ork, pajzzsal, bajnokkal
5 éjgoblin squiglovas
2 goblin dárdavető
1 goblin halálugró katapult

Terep és felállás:
A terep közepén helyezkedett el a börtön, melyből a kiválasztottat ki kellett szabadítani. A pálya két szélén kisebb erdő, középen pedig elszórva sziklák helyezkedtek el.
Átlós felállás volt, Morgion választott térfelet. Az erdő mögé helyezte a kardmestereket, hozzájuk csatlakozott az egyik varázsló. Balról mellettük a fehér oroszlánok álltak. Aztán egy szikla jött és mellette közvetlenül az egyik dárdavető. Utána az íjászok, benne a generális varázslóval, majd még egy dárdavető. A bal szélen felderítőként az árnyékharcosok álltak fel. Velük szemben az erdőben a squiglovasok, balra tőlük, már az erdőn kívül az egyik dárdavető, mellettük balra a fekete orkok a generálissal az élen, aztán kicsit hátrébb és balra a másik dárdavető. A fekete orkokkal egyvonalba, de a dárdavetőtől balra az 5 farkaslovas, velük a goblin sámán állt. Balra hátra tőlük a halálugró katapult, majd még tovább az éjgoblinok a sámánjukkal. A bal szélen a póklovasok foglalták el kiinduló állásukat.

1. kör, Nemes elf:
Az árnyékharcosok az erdőbe vetik magukat, veszélyesen megközelítve a squiglovasokat. A kardmesterek és a fehér oroszlánok előre törnek az erdőn keresztül (a kardmesterek a mágikus zászlójuknak köszönhetik, hogy az erdő nem jelent akadályt számukra). A varázslatokat sikeresen semlegesítik az orkok (igaz, ehhez kellett egy semlegesítő tekercs is), de a dárdavetől lövései 5 fekete orkot és 2 éjgoblint lemészárolnak...

1. kör, Ork:
A squiglovasok belecsattannak az árnyékharcosokba, a póklovasok előre mozognak. Az éjgoblinokat elhagyja a sámán és egy szikla mellé húzódik, az egység pedig előre halad, de nem menetel. A farkaslovasokat elhagyja a sámán és a börtön mögé rejtőzik, az osztag pedig a jobbszél felé kerül. A fekete orkokat elhagyja a generális, és az erdőbe veti magát úgy, hogy az árnyékharcosok mögé kerüljön és lássa is őket. A fekete orkok előre menetelnek. A sámánok Gork pillantásával próbálkoznak, de az elfek mindent semlegesítenek. A halálugró katapult az íjászokat veszi célba, de valami balul sül el és a szerkezet meghibásodik. A dárdavetők nem találják el céljukat, ahogy az éjgoblin íjászok sem. Az árnyékharcosok levágnak egy squiglovast, viszont négy veszteséget szenvednek el, amitől futásnak erednek, de az éjgoblinok utolérik őket.

2. kör, Nemes elf:
A fehér oroszlánok előre mozognak, de ezzel kiváltják a fanatikusok kilökődését. Sajnos egyik sem éri el az osztagot. A fehér oroszlánok azonban a közelebbi fanatikuson átmozognak, de mindössze egyetlen főt veszítenek csak. Más mozgást nem végeznek az elfek, ellenben a póklovasok egy varázslövedéktől elszenvednek egy sebet. A dárdavető megsorozza a fekete orkokat, akok újabb 2 főt veszítenek, és immáron csak ketten maradnak. A farkaslovasokat 1 fő kivételével lenyilazzák, az az egy fő pedig elmenekül.

2. kör, Ork:
A fanatikusok mozgásba lendülnek. Az egyik, bár a táv és az irány jó lenne, mégis belehal a dupla 1-es dobásba... A másik pedig az őt kilökő éjgoblinokon száguld keresztül 5 fő veszteséget okozva nekik. A feket orkok elérik a börtönt és kiszabadítják a kiválasztottat. Közben a sámánok a bal oldali erdő felé mozognak, hogy fedezékben lehessenek. A póklovasok a kardmesterek oldalába állnak. A squiglovasok a tábla széle felé mozognak, de a dárdavető elé kerülnek. A generális dárdavető előtti szikla mögé bújik. A halálugró ebben a körben még nem lőhet, a dárdavetők eredménytelenek, viszont az éjgoblin íjászok 4 fehéroroszlánt is lenyilaznak. A maradék kettő pedig menekülőre fogja.

3. kör, Nemes elf:
A fehér oroszlánok gyülekeznek, a kardmesterek kissé előre mozognak. A dárdavetők egyike 6 főre apasztja az éjgoblinok létszámát, akik menekülőre fogják és átszaladnak a fanatikusukon újabb főt elveszítve, és végül végleg elmenekülnek. Az íjászok az egyik goblin dárdavető személyzetéből lőnek ki 2 főt, míg a maradék dárdavető 3 squiglovast terít le.

3. kör, Ork:
WAAAAGH! - üvölti a fekete ork generális, de már senki sem hallgat rá, így saját maga tör előre 5 inchet, ami épp elég ahhoz, hogy a szikla mögül kibújva megláthatja a dárdavetőt. A megmaradt squiglovas a dárdavetőre veti magát, ahogy a generális is. A fekete orkok a börtön fedezékében távolodnak a tábla széle felé. A halálugró goblin a kardmesterek közé csapódik, 4 főt ragad magával a halálba. A dárdavetők újra elhibázzák a célt. A generális és a squiglovas könnyedén felfalja a 2 elf gépkezelőt és az íjászokba csattannak oldalról.

4. kör, Nemes elf:
A fehéroroszlánok a börtönhöz közelítenek és el is érik, de a kiválasztottat nem sikerül kiszabadítaniuk. A kardmesterek előre mozognak. A halálugró katapult elveszti két kezelőjét és némi sebet is elszenved a dárdavető hatos sorozatától. Az íjászok levágják a squiglovast, de 2 főt elveszítenek a generális csapásaitól. Kitartanak.

4. kör, Ork:
A fanatikus tovább kering céltalanul. A fekete orkok szembe fordulnak a kardmesterekkel. A póklovasok helyezkednek, hogy esetleg hátba tudják kapni a fehér oroszlánokat. A sámánoknak sikerül végre egy Gork pillantása varázslattal 2 kardmestert megölni. A halálugrónál megint valami baj van, újra ki kell hagyjon két kört. Az egyik dárdavető most amúgy sem lőhet, így egyetlen lövést tudnak csak az orkok megejteni, de az is célt téveszt. A generális újabb két íjászt gyűr le, de az íjászok még mindig kitartanak.

5. kör, Nemes elf:
A fehér oroszlánok kiszabadítják a kiválsztottat, majd balra át után távolodni kezdenek a börtöntől. A kardmester és a varázsló előre mozog. A mágus megpróbál medvévé alakulni, de sikerül semlegesíteni ezt a boszorkányságot is. Az íjászok nem tudják megsebezni a fekete orkot, az viszont újabb elfeket küld a halálba, de azok még mindíg kitartanak.

5. kör, Ork:
A fekete orkok megrohanják a kardmestert és a varázslót. A farkaslovas sámán hátba akarja rohamozni a kardmesteres osztagot, de ehhez túl gyáva, mert fél az elfektől. A póklovasok újra helyezkednek. A halálugró még nem lőhet, viszont mindkét dárdavető tüzel a fehéroroszlánokra. Persze egyik sem találja el őket. Az íjászok nem tudják megsebezni a fekete ork nagyfőnököt, az viszont újabb elfeket küld a halálba, így azok végül megtörnek és futásnak erednek. A generális utánuk vágtat, mind egy szálig a disznója lába alatt végzik, és nem mellékesen a maradék dárdavetőhöz is beér... A fekete orkok bajnoka kihívást intéz a varázsló ellen, aki nem tudja megsebezni, de az ork egy sebet okoz neki. A kardmester nem tudja megsebezni a másik fekete orkot.

6. kör, Nemes elf:
A fehér oroszlánok rohamot jelentenek be a generális oldalába, de nem tudják megsebezni, mivel csak egyikük tud harcba bocsátkozni. A generális viszont megöli a két fehér oroszlánt a vadkan pedig az egyik dárdavető kezelőt, a másik pedig futni kezd, de nem elég gyorsan... A varászló sikeres találatot visz be a fekete ork bajnoknak, a kardmester pedig levágja az utolsó fekete orkot.

6. kör, Ork:
A két sámán előre mozog, de aztán elfelejt varázsolni a kardemsterre és a varázslóra. A halálugró újra lőhet, de a csúzligumi megint elszakad! Az egyik dárdavető célba veszi a varázslót, de nem talál.


Epilógus:
Fordulatos, változatos csata volt, ahol mindkét fél több hibát is elkövetett. Az ork hadigépek kritikán alul teljesítettek, ahogy a fanatikusok is, bár az elf árnyék harcosok is alulmúlták önmagukat.


Vissza a lap tetejére