Scenario leírása
Csata leírásaOrk - Birodalom összecsapás

1250 pont

Bogesz vs. Sztyopa- Gyünnek! – mondta a felderítésből visszatérő goblin az ork sámánnak, még lihegett a megerőltető futástól.
- ‘Oszt hanyan vannak? Mibű’ van a erejük? – kérdezett vissza ingerülten a csapat vezetője, Grusnak. Egy hónapja indultak útnak a Világvége Hegységen túlról, hogy a Birodalom keleti határán egy mágikus hálót szőjenek, mely a fősereg érkezését a birodalmi mágusok bűbájos pillantása elől elrejti majd. Feladatuk továbbá a fősereg beérkezéséig a felvonulási útvonalon szemből érkező kisebb birodalmi csapatokat megsemmisítsék. Most is éppen ilyesmi várható. Grusnak nem örült neki, hogy a birodalmiak felfedezték a ténykedésüket és a mágikus hátót sem sikerült még teljesen megszőni, de nem hátrálhatnak, mert a fekete ork Pajzsroppantó Warrzug hadifőnök, nem kegyelmez senkinek aki visszafelé vonul. Még élénken élt a kép előtte, milyen példát mutatott Warrzug Karak Kadrin ostrománál is, amikor az éjgoblinok megfutottak.
- Láttam lovasokat úgy csillogott a pánycéjuk, hogy szinte elvakított. Meg láttam ló néküli harci szekeret is. Fehér füstöt okádott a farából és hangosan csattogott.
- Készüjjetek!!! – üvöltötte nyálát szertefröccsentve Grusnak.
A Gunbad-hegyi goblinok a küldetés eleje óta velük vannak és igen jó hadigépkezelőknek bizonyultak. Bár a nagyobb gépeket hátra kellett hagyni, mégis Karak Kadrin ostroma után volt még idő megépíteni egy kőhajítót és egy halálugró katapultot is. A könnyebb dárdavetőket áthozták a hegyeken. A vezetőjük Nuttha, aki szintén sámán, és akinek szintén nagy szerepe van a mágikus háló elkészítésében is. A goblinok értették a dolgukat a hadigépeket a hegység előtti szoros szájába állították. Két oldalra Grusnak póklovas goblinokat állított, itt a közelben van egy erdő egy település mellett, onnan származnak. Warrzug nem is tud róluk, de ez legyen a személyes meglepetése. A települést Blutfurtnak hívják, de ez az ork sámánt pillanatnyilag nem nagyon érdekelte, amúgy is, ha minden jól megy, napokon belül csak üszkös hamvak maradnak belőle. Bár az a tökkelütött goblin beszélt valami lovak nélküli szekérről, amiről még sosem hallott, de Gork és Mork majd segít. Különben is nem fulladhat ki itt még majdnem az elején Warrzug Waaagh!-ja. Mert ha így lesz, akkor annak sok zöldbőrű látja kárát és Grusnak az elsők között lesz, az már biztos, ennél jobban pedig semmit sem szeretett volna elkerülni.
Nuttha elfoglalta helyét az egyik dárdavető mellett, Grusnak az ork testőrsége által körülvéve a hadigépek között várta a támadást. Volt még egy kis éjgoblin sámán is. Hrtak, vagy Hartak, vagy valami hasonló volt a neve. Sokat nem jelentett Grusnak számára, nem is képviseltek az éjgoblinok nagy erőt a csapatában, alig náhány íjásszal büszkélkedhettek csupán. Gyatra egység volt, nem is alapozott rájuk sokat Grasnak és szerette is magától távol tudni őket. Egyrészt nagyon hajlamosak voltak futásnak eredni a csata kellős közepén, másrészt eleve gyanúsak voltak. Bár közös isteneket imádtak, mégis mindíg különcnek számítottak és a viszonyuk nem sokat javult a törpe erősség ostroma alatt, ahol az éjgoblinok túlnyomó többsége fejvesztve menekült az első ágyúlövések eldördülése után (vagy előtt, mert már erre is gondolt).
- Gork és Mork segít! – üvöltötte Nuttha Grusnaknak az orkok és goblinok feje felett, de ezt az ork sámán már nem hallotta, mert a figyelmét teljesen lekötötte a lassan közeledő füstöt pöfékelő vasszekér. Az orkok között morgolódás hallatsztott, de Grusnak hamar lecsillapította őket, és feszülten figyelték tovább, hogyan fejlődnek fel támadáshoz a birodalmi katonák. Láttak villámló botos katonákat. Hasonlóval találkoztak már, mert a Karak Kadrin ostromakor is ritkították a zöldeket. És láttak egy ágyút is. Sőt a vasszekér is hordozott magán egyet.
– Kivárunk! – vezényelt Grusnak. – Megvárgyuk, míg köze gyünnek!


Seregek:

Ork:
Ork sámán (2. szintű, generális, Badumm botja)
Goblin sámán (2. szintű, Nibbla gyűrűje, Varázspálca)
Éjgoblin sámán (2. szintű, Végzet Dudája)
17 ork nagyfiu (full command, dupla choppa, Nogg mészárolós zászlója)
3x5 póklovas (zenésszel, rövid íjjal)
20 éjgoblin (zenésszel, rövid íjjal)
2x2 goblin dárdavető (ork bullyval)
1 goblin kőhajító (ork bullyval)
1 goblin halálugró katapult

Birodalom:
Sigmar pap (generális, Meteorpáncél)
Harci mágus lovon (2. szintű, A pokoltűz gyűrűje)
Harci mágus (2. szintű, Volans gyűrűje)
5 lovag
5 járőr (a bajnoknál hochlandi hosszúpuskával)
10 puskás (a bajnoknál hochlandi hosszúpuskával)
10 kardos (full command)
1 nagyágyú
1 gőztank

Terep és felállás:
A birodalmi sereg a viszonylag nyílt terepről Blutfurttól délre a Blut folyó és az Északi Stir folyó közötti területen foglalta el a támadási pozícióját, a jobbszárnyon a gőztankkal , mellete a kardos osztag, benne a Sigmar pappal. Tőlük balra, körülbelül a terep közepén helyezkedtek el a puskások, mellettük balról pedig a járőrök a lovas varázslóval együtt. Utána következtek a lovagok és végül a bal hátsó sarokban a nagyágyú, melynek személyzetéhez csatlakozott a gyalogos varázsló is. Mindkét varázsló a Tűz tanát választotta.
Az orkok a bal szélre a kis tavacskával szemben egy 5 fős póklovas osztagot állítottak, jobbra tőlük a halálugró katapult került, aztán két dárdavető. Utána jött a főerő, az ork nagyfiuk a sámánnal az egységben. Majd újabb 2 dárdavető következett, aztán a blutfurti erdő legdélebbi csücske. Az erdőben és mögötte újabb két póklovas osztag sorakozott fel. Utánuk jöttek az éjgoblinok a sámánjukkal, majd a jobb szélen a kőhajító.

1. kör, Ork:
Az éjgoblinok egyből torzsalkodni kezdenek, még jó, hogy az erdőtől ezt nem látják az orkok. A póklovasok azonban előre törnek, hiszen ismerik a terepet, az az ő erdejük. Az orkok kicsit előrébb mozognak, de óvatosan csak, hiszen a terv a birodalmiak bevárása. A bal szárnyon lévő póklovas osztag a közeli sziklák mögé bújik. Grusnak, az ork sámán, egy Mork pillantása varázslatba kezd, de a harci mágusok ezt könnyedén semlegesítik.
A kőhajító a lovagok felé hajít egy fél tonnás követ, és bár a távolság becslés hajszálpontosra sikerült, a lövés mégis rövid lett. A halálugró katapult egy goblint lő a puskások felé, és bár a becslés itt is kifogástalan volt, a szerencsétlen goblin jócskán a cél előtt fúródik a földbe. Nuttha, a goblin sámán össztüzet vezényel 3 dárdavetőnek a gőztankra, de egyik sem talál. Az orkok hangosan üvöltöznek a sikertelenség láttán. A negyedik dárdavető a puskásokra lő, de az sem talál. Lehet, hogy Gork és Mork kegyeit vesztették el, vagy a harci mágusok trükköznek valamit, de eddig veszteséget nem sikerült okozni a birodalomnak.

1. kör, Birodalom:
A gőztank az erdőt elkerülve a sziklák mögé bújik, hogy onnan törjön az orkok bal szárnyára. A kardos osztag előre ront. A gyalogos varázsló Volans gyűrűjét használja, melyből a Végzet Lángjai csapnak ki, egyenesen az orkok irányába, de ezt a sámánok semlegesítik. A másik mágus egy Lángoló koponya varázslatot küld az orkok felé a Pokoltűz gyűrűjéből, de az szerencsére nem éri el őket. A pap megtörhetetlenné imádkozta az osztagát. A nagyágyú személyzete kissé el van tunyulva, így ők elfelejtenek lőni ebben a körben, a puskások viszont leterítenek két orkot. A járőrök pedig az egyik póklovas osztag minden tagját leszedik a pókokról. A mesterlövészek nem okoznak sebet. A póklovasok halálát látva az éjgoblinok futásnak erednek (Grusnak szinte előre látta ezt).

2. kör, Ork:
Az éjgoblinok nem állnak meg, nem gyülekeznek, futnak tovább, megállás nélkül a Világvége Hegység biztonságot rejtő gyomra felé. A domb előtt álló póklovasok viszont előre törnek, annyire fellelkesültek a csatától, és egyenesen a dombra kaptatnak, hogy szemügyre vehessék jobban a környéken álló ellenséges egységeket. Miután észrevették, hogy az ágyú közel van, egy bekerítő csellel akarták megrohanni (ahelyett, hogy szemből nekirontottak volna), így az ágyú és a lovagok közötti részen kötöttek ki. Más mozgás az ork és goblin sereg részéről nem történt. A varázslatokat a birodalmiak semlegesítették, míg végül a goblin sámán a Nibbla gyűrűjével egy sebet okozott a Sigmar papnak. A maradék kockából a megtörhetetlenséget semlegesítik a sámánok. A kőhajító újabb követ dobott a lovagok felé és ez a lövés is rövid lett, nem úgy a halálugró katapult. A kilőtt goblin pontosan a járőrök és a puskások között landolt volna, de a szárnyakkal felszerelt goblin az utolsó pillanatban annyit módosított a röppályán, hogy a lovasok közé csapódjon. Magával sodort 5 lovast, a varázsló így magára maradt. Az ágyú előtt álló póklovasok egy sorozatot eresztettel a kezelőszemélyzetre, de veszteséget nem okoztak. Két dárdavető tüzet nyitott a gőztankra és összesen 3 sebet okoztak is neki, a másik két dárdavető a kardosokat lőtte, és egy fő veszteséget okozott nekik. A járőrök pusztulását látva a varázsló futásnak eredt.

2. kör, Birodalom:
A lovas varázsló gyülekeztetése sikeresen megtörtént és pontosan a póklovasok oldalába került, az ágyú személyzetéből is kivált a gyalogos varázsló és az is a pókok felé mozgott. A lovagok előre mozogtak, a gőztank pedig kívülről kerülte a sziklát, hogy fedezve legyen a dárdavetőkkel szemben.
A két varázsló a varázslataival lemossa az ágyút fenyegető póklovasokat (2 fő veszteséget okoznak és a pókok elmenekülnek) a pap pedig újabb megtörhetetlenségért imádkozik, de ezt most időben semlegesítik az orkok. Az ágyú az orkokra lő, de a lövés félresikerül és az ágyú még a következp körben sem lőhet. A puskások egy fő veszteséget okoznak az orkoknak, a mesterlövész pedig újra nem talál el senkit. A gőztank a gőzágyúból tüzel a póklovasokra és egy lovast meg is főz a pókjával együtt.

3. kör, Ork:
WAAAGH! A póklovasok nem rettennek meg a tankttól. Az éjgoblinok gyülekeznek végre. Az orkok előre törnek erőltetett menettel, mert látszott, hogy a roham nem lenne meg. Az éjgoblin sámán Gork keze varázslattal még kicsit előbbre is tudja mozgatni saját osztagát. Nibbla gyűrűjét ezúttal semlegesítik, akárcsak a másik goblin sámán Gork keze varázslatát, aminek a célja az orkok előremozgatása lett volna a kardosokra. Ez most elmaradt.
A kőhajító ezúttal pontosan eltalálja a lovagokat és egy fő veszteséget okoz nekik. A halálugró katapult lövése félre sikerül és ebben és a következő körben sem tüzelhet. Két dárdavető tudja lőni a tankot, ebből az egyiknek sikerül is eltalálni és okoz neki 2 sebet. A másik két dárdavető a puskásokat lövi és mivel mindkét lövés talál, ezért két puskást sikerül is leteríteni. Két póklovas rálő a gőztankra, de mint az várható volt, nem sok eredménnyel.

3. kör, Birodalom:
A kardosok megrohanják az orkokat. A varázslók a dombot északról megkerülve próbálják meg a kőhajítót és az éjgoblinokat becserkészni. A gőztank a sziklák mögé vonul vissza, a lovagok tovább jönnek előre, és a puskások is így tesznek, mivel látható és lőhető célpontjuk nincs. A mágusok Tűzgolyókkal megsemmisítik a kőhajítót. Az ágyú ebben a körben még nem lőhet. Az ork bajnok kihívja a kardos bajnokot, de az egy csapásból levágja. Ez nem tántorítja el az orkokat, és mivel több sebzést nem kapnak, ezért visszavágnak és a kardosok futásnak erednek. Az orkok utánuk, de nem érik utol őket.

4. kör, Ork:
Az orkok rohamot jelentenek be a menekülö kardosok ellen, de azok tovább menekülnek, le a pályáról. Az éjgoblinok előre menetelnek, a póklovasok kibújnak a szikla mögül és a lovagokkal próbálnak szembe nézni. Persze még nagyon messze vannak. Az éjgoblin sámán egy Gork pillantása varázslattal próbál sebet ejteni a gyalogos varázslón, de ez nem sikerül neki. Két dárdavető a lovagokat lövi, egy veszteséget okozva, másik kettő pedig az ágyút, de az nem talál. A halálugró katapult még nem vethető be ebben a körben. Az éjgoblin sámán belefúj a Végzet dudájába, de a lovagok nem futamodnak meg. Ezzel szemben a lovas varázsló igen, és lefut a pályáról.

4. kör, Birodalom:
A birodalmi lovagok szép ívben az éjgoblinokra fordulnak oldalról. A mágiákat az orkok semlegesítik. Az ágyú a hadigépekre akar lőni, de rövidre mérik a távolságot és veszteséget nem sikerül okozni. A puskások lelőnek két póklovast, de a goblinok nem futnak el.

5. kör, Ork:
Az orkok teljes alakzatváltással a puskások háta felé néznek. A póklovasok előre jönnek, hogy szembe kerüljenek a puskásokkal. A goblin sámán elhagyja a dárdavetőjét és előre mozog amennyire csak bír. Az ork sámán egy Mork pillantásával megöl egy puskást, majd a goblin sámán Gork kezével az orkokat a puskásokra tolja, akik futásnak erednek, de az orkok könnyedén utolérik őket és lemészárolják a villámlóbotos katonákat. A dárdavetők az ágyút lövik (már amelyik látja) és ugyanígy tesz a halálugró katapult is, de eredmény nincs.

5. kör, Birodalom:
A lovagok rohamot jelentenek be az éjgoblinokra, akik futásnak erednek, de nem jutnak messzire, mert sámánostúl lemészárolják őket a páncélba bújt harcosok. A varázsló közelebb mozog a tábla közepe felé, a varázslatait semlegesítik. Az ágyú tüzel, és 3 orkot el is pusztít.

6. kör, Ork:
Az orkok teljes alakzatváltást hajtanak végre, és a gőztank felé fordulnak, sőt az arcvonalat is kiszélesítik egy fővel. A pókok a magányos varázsló felé száguldanak, hátha le lehet még azt is lőni. A goblin sámán visszaáll a dárdavetők közé és Nibbla gyűrűjével az egyik lovagot megöli, de azok nem futnak el. Az ork sámán a gőztankra küld egy Mork pillantását, de az nem okoz veszteséget. A pókok a varázslóra lőnek, de nem találják el.

6. kör, Birodalom:
A varázsló előrébb jön és varázsol, de a varázslatait semlegesítik az orkok. Az ágyú viszont keresztül lövi az osztagot és 2 ork halálát okozza.


Epilógus:
Bár a csatát az orkok nyerték, ez az elején nagyon nem volt egyértelmű, főleg az első teljesen sikertelen kört követően. Később azonban Gork és Mork és a jó öreg hadiszerencse is a prátjukra állt és segítette őket a győzelem kivívásában. Először vetettem be halálugró katapultot, és nagyon bejött, ugyanez a helyzet a Végzet dudájával is.

- Nuttha, ez nem vót véletlen! Ez nem egy eccerű pótya vót. Ezek vasszekérre gyüttek! – mondta kimerülten Grusnak a kis goblin sámánnak.
- Most azonna folytatnunk köll a mágikus háló megszövését, nem várhatunk tovább! – tanácsolta a kisebb zöldbőrű a társának.
- Úgy a! – nyugtázta Grusnak és boldogan hordozta végig a szemét a csatatéren. Rengeteg halott ember maradt a mezőn, de ami igazán boldogsággal töltötte el, az az volt, hogy Hrtak (vagy Hartak) is ott maradt az egész pereputtyával együtt. Legalább rájuk sincs már több gond. Az erdei goblinokkal viszont elégedett volt. Igaz, hogy nem okoztak sok kárt az ellenfélnek, de elég nagy erőket lekötöttek, és bátran kitartottak a fémszörny ellen is. Kár, hogy alig maradt belőlük egy fél szakaszra való sem. Mindegy vacsorának felkínálja majd őket, Warrzug így is örülni fog. Csak a mágikus háló elkészüljön, mire ideér…

Vissza a lap tetejére