Scenario leírása
Csata leírásaKáosz - Skaven összecsapás

1700 pont

Lajos vs. Gyuri

Egy üszköspatkány sereg, amelyet egy fertőpap vezetett, rabszolgavadászatra indult. Sikerült is nekik goblin és elf rabszolgákat foglyul ejteni, azonban mielőtt sikerült volna földalatti otthonukba visszatérni, a nemeselfek megpróbálták kiszabadítani fogságba esett társaikat. Az elf előőrsöt szétverték a patkányok, azonban a második elf támadó hullám megverte őket. A patkányok eliszkoltak, azonban birodalmuk kapuja előtt Tzeentch harcosai várták őket.

Seregek:

Skavenek:
Fertőpap (hadvezér)
Patkány főnök (seregzászlós)
Orvgyilkos
26 klánpatkány (full command), ratling géppuskásokkal
26 klánpatkány (full command), ratling géppuskásokkal
20 fertőszerzetes (full command)
6 tömjénhordozó
4 patkányogre, hajcsárokkal
28 rabszolga (goblinok)
30 rabszolga (goblinok)
8 káoszpuskás


Tzeentch káoszharcosai:
Tzeentch kiválasztott bajnoka (hadvezér)
2 Tzeentch varázsló (2 szintűek)
20 káosz-martalóc (full command)
15 káosz-harcos (full command)
5 káosz-kutya
10 Tzeentch kiválasztott (full command)
Sárkány Ogre Saggoth


Terep és felállás:
A csatatér egy 40"x60"-as szabvány pálya volt, amelynek két szélén egy-egy erdő helyezkedett el úgy, hogy az egyik oldalt volt az erdő és a pálya széle közt annyi hely, hogy a saggoth elférjen. A két erdő közt a pálya közepén volt a "tisztás".
A skaven horda nagy része a tisztással szemben állt fel. Elől a goblin rabszolgák tömege, jobbról balra álltak fel a patkányogrék, az egyik klánpatkány egység a hadvezérrel és a seregzászlóssal, a tömjénhordozók, a fertőszerzetesek, majd a másik klánpatkány egység. Egészen kin a jobb oldalt, a csatatér szélén helyezkedtek el a káoszpuskások, akik így elláttak az erdő széle mellett. A káosz sereg bal szárnyán, a káoszpuskásokkal szemben helyezkedett el a saggoth, az erdő mögött a káosz-harcosok, mellettük már a tisztással szemben a káosz-kutyák, majd a martalócok az egyik varázslóval. Még bőven a tisztással szemben voltak a kiválasztottak a jobb szárnyon.

1. kör, káosz:
A kiválasztottak, a martalócok és a kutyák bemozogtak a tisztás elejére, a harcosok pedig a kutyák után elindultak az erdő mögül a tisztás felé. A saggoth behúzódott az erdő mögé, hogy a káosz-puskások ne tudják lőni. A mágia fázisban a káosz-varázsló összeszedve minden erejét, pokoli kaput nyitott, ha jól emlékszem ellenállhatatlan erővel a skavenek jobboldali rabszolgafalkájára, akik a veszteségek miatt pánikba estek, és elfutottak. A másik varázsló sikertelenül varázsolt.

1. kör, skaven:
A rabszolgákat sikerült gyülekeztetni, a másik egységük benyomult a tisztásra, nyomukban a klánpatkányokkal, tömjénhordozókkal, és a fertőszerzetesekkel. A patkány balszárnyon álló klánpatkányok az erdő mögé vonultak be. A patkányogrék elindultak, hogy megkerüljék a jobboldalukon lévő erdőt, ami mögött a saggoth volt. A lövési fázisban nem történt semmi.

2. kör, káosz:
A sereg teljesen benyomult a tisztásra, a kutyák szembehelyezkedtek a káosz-puskásokkal, a saggoth a martalócok mögé helyezkedett el. Az első kör sikerén felbuzdulva a varázsló újra pokoli kaput nyitott, amely 10 darab 10-es erejű sebzéssel benyelte az egész káosz-puskás egységet. A másik varázsló árulást idézett a patkány generális egységére, akik egymásnak estek. A harcosoknál lévő zászló villámot lőtt a rabszolgákra, de csak kettő sült meg.

2. kör, skaven:
A patkányhorda gondolkodóba esett. A patkányogrék befordultak a tisztás felé, a rabszolgák alakzatot váltottak, hogy a géppuskások lőni tudjanak mellettük. A balszárnyon lévő klánpatkány egység elindult az erdőbe. A lövési fázisban végre megszólaltak a ratling géppuskák; az egyik a kiválasztottakat lőtte, de a 3+-os páncélmentő, és a 4+ mágikus mentő segítségével Tzeentch megóvta őket. A másik sorozatlövő fegyver a martalócokra célzott, de besült, és nem tudott lőni.

3. kör, káosz:
A kiválasztottak és a martalócok megrohamozták a rabszolgákat, a saggoth pedig a kiválasztottak mögé helyezkedett. A varázslóm pedig sikeresen félrevarázsolt, és mivel az extra varázserejének az volt az ára, hogy a félrevarázslási táblázatot csak d6+1-el dobta, elnyelte a káosz, és a mellette álló martalócokat is. A másik varázslómnak semelyik varázslata sem sikerült. Miután a kiválasztottak és a martalócok megverték a rabszolgákat, mindketten az üldözési távon belül lévő ellenségre vetették magukat. A kiválasztottak sikeresen megrohamozták a fertőszerzeteseket, azonban a martalócok rohama rontott lett, mert messze volt az ellen. Mivel minden körben minden párbajképes figurámmal kihívást kell intéznem, vagy a kihívást muszáj elfogadnom, a kiválasztottak bajnoka kihívta a fertőszerzetesek vezetőjét, akit fel is szecskázott. Ennek hatására Tzeentch megjutalmazta, és félelmetessé tette. A közelharcban a patkányok megöltek egy kiválasztottat, és nyerték a közelharcot, de persze a kiválasztottak nem futottak meg.

3. kör, skaven:
A menekülő rabszolgákat nem sikerült gyülekeztetni. A tömjénhordozók megrohamozták a martalócokat, a patkányogrék szemből a kutyákat, a rabszolgák pedig oldalról. A lövési fázisban a két ratling géppuska össztüzet zúdított a shaggoth-ra, aki bele is pusztult a gyakásba. A rohamozó tömjénhordozók lemészárolták a martalócok nagy részét, de azok kitartottak. A kutyák teljesen megsemmisültek a rohamban. A kiválasztottak és a fertőszerzetesek harca folytatódott, én mészároltam, ők voltak többen, nyerték is a közelharcot, de az elit nem futott el.

4. kör, káosz:
A harcosok rohamot jelentettek be a patkányvezér klánpatkányai ellen. A maradék varázslómnak egy varázslata sem sikerült. A martalócok végeztek a maradék tömjénhordozóval (valójában a tömjén végzett vele és két martalóccal), a kiválasztottak megverték és megfutatták a fertőszerzeteseket, a harcosok pedig döntetlent értek el patkányfőnök egysége ellen.

4. kör, skaven:
A rabszolgák és a fertőszerzetesek tovább futottak, a patkányogrék oldalról megrohamozták a közelharcoló harcosaimat. A patkány balszárnyon az erdőben lévő klánpatkányok nem merték megrohamozni a félelmetes kiválasztottakat. A rabszolgák elindultak a kiválasztottak felé. A lövési fázisban a géppuska a kiválasztottakat lőtte, de nem sebzett. A patkányogrék és klámpatkányok együttesen megverték a közelharcban a harcosaimat, akik megfutottak.

5. kör, káosz:
A harcosok sikeresen gyülekeztek, a martalócok megrohamozták a ratling géppuskát, de az lekaszabolta mind a két maradék martalócot. A kiválasztottak úgy manővereztek, hogy még megrohamozhassák az erdőszélen tanyázó klánpatkány egységet. A mágiafázisban a varázslóm sikeresen egymásra uszította a patkányogre egységet.

5. kör, skaven:
A menekülő rabszolgák és fertőszerzetesek elhagyták a csatateret, a patkányogrék és a hadvezér klánpatkányai újra megrohamozták a káosz-harcosokat. A másik rabszolga egység a kiválasztottak háta mögé kezdett lopózni. A ratling géppuska látványosan felrobbant a lövési fázisban a kezelőivel együtt. A rohamban a patkányogrék nem sebeztek, a harcosok megfutatták őket, a közelharc a patkányvezér hordája, és a hadvezér vezette káoszharcosok közt folytatódott.

6. kör, káosz:
A kiválasztottak megrohamozták a klánpatkányokat, a varázslóm semmit sem tudott varázsolni. A klánpatkányok közül előugrott egy orvgyilkos, aki dobócsillagokkal megölt egy kiválasztottat, és elfogadta a kiválasztottak bajnokának kihívását. A párbajban a bajnok egy sebet okozott a patkánynak.

6. kör, skaven:
A patkányvezér nem állt meg, futottak a patkányogrék is. A rabszolgák hátulról rohamot jelentettek be a kiválasztottak ellen, de a félelem miatt rontották azt. A csata utolsó momentumaként a kiválasztott bajnok ketté csapta a patkány orvgyilkost.

Végeredmény:
A csatát Tzeentch káoszharcosai nyerték 550 ponttal.
Vissza a lap tetejére