Partizán sejt felszámolása


1942.08.01. Ukrajna, Sepetivka falu, a magyar helyőrség parancsnokságán

- Akármennyire is erősködik itt nekem hadnagy úr, nem tudok öt embernél többet küldeni önnel! Egészen egyszerűen azért, mert nincs több nélkülözhető emberem. Ezt meg kell értenie az Abwehrnek is.
- Százados úr! A partizán sejt minimum hat főből áll és minden nappal gyarapszik a létszámuk. Csírájában kell elfojtani az ilyen szerveződéseket. Adjon mellém annyi embert, amennyit tud, valamint egy teherautót és holnap hajnalban rajta ütünk a partizánokon. Példát kell mutatni az ilyen terroristákkal szemben! - intett lemondóan a magyar százados felé leutnant Albert Schumacher, az Abwehr tisztje.

1942.08.02. Ukrajna, Sepetivka falu közelében

Az Opel Blitz egy elhagyott úton haladt, amíg el nem ért egy bombatölcsért. Amikor a németek előre törtek, ezen a vidéken igen heves bombatámadások voltak, így a falutól keletre lévő utak egy része használhatatlanná vált. De nem is járt erre senki sem gépjárművel, inkább gyalog, vagy legfeljebb lóháton. A teherautó megállt, és a rajta ülők leugráltak róla. A csapatot Nagyetyeki Richárd honvéd hadnagy vezette hivatalosan, de az út eleje óta az Abwehr tiszt osztotta az utasításokat, és erős személyiségével hamar rákényszerítette akaratát a magyar tisztre. A honvéd hadnyag most visszaparancsolta a járműre a vezetőt, Asztalos Csaba őrvezetőt. Schumacher hadnagynak ez nem tetszett, de Nagyetyeki Richárd ebben az egy kérdésben nem tűrt ellentmondást. A százados a lelkére kötötte, hogy a teherautónak nem eshet bántódása, óvni kell a technikát. Asztalos őrvezető a platóra mászott és a fülke tetejére támasztotta 35M Mannlicher puskáját.

Eközben a partizán sejt vezetői, Alexandr Hrubacsov parancsnok és a helyettese Szasa Mikojan, akit mindenki csak "Bika" néven emlegetett, egy favágó telep közelében beszélték meg, hogy aznap merre indulnak toborozni. Szinte minden faluból a környéken akadnak szép számmal jelentkezők a csapatba, de nem lehet mindenkiben megbízni, ezért körültekintőnek kell lenniük. Nemsokára meg kell érkeznie Irinya Szergejevics Tyitov elvtársnőnek, aki éppen Sepetivkából hoz híreket.
Az út mellé Szergej Volosenkót állították, hogy jelezzen, ha valaki közelít a falu felől. Természetesen minden irányban voltak őreik. Szemközt Pjotr Akimov, a sepetivkai policáj kitagadott középső fia figyelte a reá osztott területet.

Schumacher hadnagy az út menti sövény mögé vezeti a csapat egyik felét, Erdei János őrvezetőt és Mihályi Aladár honvédot, hogy takarásban tudják becserkészni a partizánokat. Nagyetyeki hadnagy és Kelemen József őrvezető a búzatáblán keresztül közelítik meg a fatelepet.

Néhány méter megtétele után észreveszik Szergejt egy farakás mögött és pillanatokon belül a Mannlicher puskák gyílkos ólmot köpnek az ukrán fiú testébe. Azonnal összeesik, egy hang sem hagyja el a torkát. A lövések riasztják a partizán csapat többi tagját, és gyorsan fedezékbe vonulnak a farakások mögött. Senki sem látja, de az úttól délre Irinya is meglapul a lövéseket hallva és egy facsoport mögül kémlel ki az út felé. Elszörnyedve látja, hogy a partizánokat csapdába ejtették. Elindul vissza a falu felé, a facsoport takarásában.

A német tiszt tovább vezeti a magyar katonákat a sövény mögött. A honvéd hadnagy az őrvezetővel a búza táblában haladnak előre. Felugatnak a partizán fegyverek is: a "Bika" egy Moszin-Naganttal nyit tüzet és Kelemen őrvezető combjába ereszt egy lövedéket. Az őrvezető a búza közé esik, de egyéni kötszer csomagjával ellátja a sebet. Georgij Guszev a szomszéd faluból egy kolhoz paraszt fia egy Mauser puskából lő a magyar bakák felé, de nem talál el senkit. Ivan Draskovics Holzov a sepetivkai henteslegény szintén Moszin-Naganttal lő, de ő sem talál el senkit. Végül Pjotr Akimov Moszin-Nagantja dördül el, de szintén eredménytelenül. Irinya tovább küzdi magát most már a búzatáblában. Asztalos őrvezető úgy dönt, hogy elhagyja a járművet és bajtársai segítségére siet.

Schumacher utasítja a két magyar honvédet, hogy a sövényen törjenek át és az út túloldalán foglaljanak állást, ő maga pedig egy bombatölcsérbe veti magát így egyre jobban bekeríti a partizánokat. Erdei őrvezető tüzet nyit és a henteslegényt lábon lövi. Amaz elköti a vérző sebet és kúszva indul Szasa, a Bika felé, aki éppen egy újabb találatot visz be Kelemen őrvezetőnek. A lövés a szívét éri, azonnal meghal. Nagyetyeki hadnagy a délre eső facsoport felé közelít. A Mannlicherek folyamatosan tűz alatt tartják a farakásokat, így kap egy lövés a kezébe Pjotr Akimov, aki elejti fegyverét.

Az Abwehr hadnagya már a sövénynél jár, ott lapul és várja a megfelelő pillanatot, hogy támadhasson. Eközben elődugja a fejét a partizánvezér is, és 38M Beretta géppisztolyával több lövést is lead Nagyetyeki hadnagy irányába, de egyik sem talál. A hadnagy a vadonatúj Király géppisztolyából viszonozza a tüzet és sikerül is eltalálnia Hrubacsov sípcsontját. A partizánvezér a földre esik és a sebe nagyon vérzik. Nem is tudja a vérzést elállítani.

Guszev egy jól irányzott lövéssel combon találja a honvéd hadnagyot, aki azonnal a földre esik. Irinya észreveszi a járművét hátrahagyó Asztalos őrvezetőt és lopva próbálja megközelítni, de amaz a sérült elöljárója irányába kezd futni. Erdélyi a Mannlicherékől tüzelve eltalálja Hrubacsovot, aki magatehetetlenül vérzik el a fa tövében. Mihályi egy jól irányzott fejlövéssel teríti le Guszevet. Akimov sérült kezéből ömlik a vér tántorogva próbál távolodni a harctól. Szasa hangokat hall a sövény felől és egy nyeles gránátot hajít oda, de a földön kuporodó Abwehr tiszt nem sérül meg a robbanástól. Ez a támadás nem marad viszonzatlanul és a német szintén gránátot dob a partizánok felé. A gránát a farakás tetején landol, Holzov a kezébe Akimov pedig a lábába kap egy repeszt, mindketten a földre esnek, majd percekkel később a vérveszteségbe halnak bele. Szasa, a Bika nem sérül meg, hanem Schumacher felé fordul és a Moszin-Naganntal a vádlijába lő. A német a földre esik és visszakúszik a sövény mögé. Neki sikerül a vérzést elállítani.

Már csak a Bika van talpon, tüzel, de nem találja el a magyar bakákat. Erdei őrvezető azonban csak arra várt, hogy a partizán kidugja a fejét a fedezékből. 35M Mannlicherét egy farakáson letámasztva pontosan céloz és fejbe lövi a "Bikát". Irinya lopva beszáll a teherautóba és elenekül a szomszéd tanya felé, ahol végül egy másik partizán csapat tagjává válik.

1942.08.02. Ukrajna, Sepetivka falu, a magyar helyőrség parancsnokságán

- Hát ez remek! Elvesztették az Opelt! Hadnagy! Ha nem sérült volna meg, magam lőném agyon! - üvöltött a hordágyon fekvő beosztottja felé a százados. - Maga pedig, Schumacher! Közölje Schulzer őrnaggyal, hogy ha partizánokra akarnak vadászni, küldjenek erősítést, mert mi itt ehhez kevesen vagyunk. Elvesztettem egy emberemet, és egy tisztem komolyan megsérült. Nem beszélve arról, hogy elvesztettük az egyik járművünket is.

Másnap Erdélyi János őrvezetőt tizedessé léptették elő. A zsákmányolt fegyvereket pedig elküldték a zászlóalj törzshöz. A zsákmány részét képezte egy Luger P08, egy Tokarev TT-33, egy 38M Beretta, egy Karabiner 98K, egy PPS géppisztoly és három Moszin-Nagant puska.
Vissza a lap tetejére