Partizán rajtaütés


1942 nyara, valahol a Szovjetúnióban…

Egy Opel Blitz haladt komótosan az úton észak felé. Ellátmányért ment egy 12 km-re lévő telepre. A járművet Kéglitz Elemér őrvezető vezette, aki a háború előtt a MAORT-nál dolgozott sofőrként. Mellette a fülkében vitéz Horváth Mihály főhadnagy ült, őt Feleki István alezredes rendelte magához személyes jelentéstételre. A platón, faládákon ücsörgött Kovács Imre őrmester és Tótfalusi Géza őrvezető. Előbbi az ellátmányért volt felelős, utóbbi a pakolásban fog segíteni. A teherautó zötyköldőve, csörögve-zörögve haladt a félig kikövezett úton, így a hátul ülőknek esélye sem volt beszélgetni. Inkább unottan szívták az oroszoktól zsákmányolt cigarettát.

A jármű éppen kiért egy viszonylag egyenesebb szakaszra, amikor szemből lövések dörrentek, egy autómata fegyverből adtak le néhány lövést, amihez egy-két puskalövés is társult. Egy lövedék áttörte magát a fülkén, de senkit nem talált el. Viszont több lövés érte a motorházat, melyből lassan fehér füst kezdett az ég felé kígyózni. A jármű motorja először kihagyott, majd teljesen meg is állt. A hadnagy és a sofőr kiugrottak a vezető fülkéből és az út menti növényzet között kerestek menedéket. A platón ücsörgő két katona a lövéseket hallva azonnal felugrott és a fülkét használva fedezékként az ellenséget fűrkészte. Kovács őrmester a 39M Király géppisztolyával az út jobb oldalán húzódó sövényre eresztett meg egy célzott lövést, amikor a sövény mögött észrevett egy puskás alakot. Tótfalusi őrvezető a 31M Mannlicher puskájából szintén a sövény felé tüzelt. Az imént felbukkant alak a földre esett. A magyar katonák által leadott lövések némi mozgolódást váltottak ki az út mentén húzódó sövény mögött.

A pillanatra beállt csendet kihasználva egy ember szaladt át az út bal oldaláról a másik oldalra. De a csend csak egy pillanatig tartott. Újra felugatott az ismeretlen automata fegyver, valamint a puskákból is tüzeltek az út szélén megbúvó partizánok. Tótfalusi őrvezető a combjához kapott és a platóra esett, amikor egy lövés érte. Szerencsére nem volt súlyos a sebesülése és saját magát el tudta látni, így a vérzést azonnal megszüntette. Az őrmester a sövényt sorozta a géppisztolyából. Kéglitz őrvezető megfelelő lőállást talált egy út menti fa mögött és hosszas célzás után egy sövény mögött térdelő partizánt talált fejbe. Szerencsétlennek a fél arcát letépte a lövedék. Élettelenül esett hátra. A sövény mögül pedig, mint a nyúl úgy ugrott ki egy alak és futott át a bal oldalra.

Horváth főhadnagy magához tért az első meglepetéstől és Luger-ét előhúzva a teherautó mögött átfutott az úton, így a sofőr mellé érkezett. Néhány kurta utasítást adott neki, majd a platóra is felkiabált. Az ellenséges lövések intenzitásából arra következtetett, hogy maximum négy, vagy öt támadójuk lehet, az egyik valamilyen autómata fegyverrel küzd, a többiek pedig puskákkal.

Ismét pillanatnyi csend ült a tájra. A partizánok nem mutatták magukat. A főhadnagy elérkezettnek látta az időt, hogy felkutassák az ellenük orvul támadókat. Azonban ezt megelőzve a bal oldalon egy gyapjas fejű alak dugta ki a fejét a sövény mögül. A sofőr azonnal tüzelt. Két lövést adott le a Mannlicheréből és az egyik el is találta a felbukkanó alakot. Az azonnal visszarogyott a sövény mögé. Újabb feszült pillanatok következtek, miközben a sebesült Tótfalusi őrvezető a platóról lemászva a főhadnagy mellé vonszolta magát. A főhadnagy utasította, hogy maradjon a fa mögött, és fedezze őket, amennyire tudja, majd előre lendült és egy közeli bombatölcsérben keresett menedéket. Ellenőrízte a pisztolyát. Itt nem lehet hibázni, ha a fegyver valamiért nem sül el, akkor vége és ezt nagyon jól tudta ő is. Kovács őrmester az utasításoknak megfelelően az út jobb oldalán lemászott a járműről és a sövény mögé futott, ahol térdelve keresett menedéket. Elindult a partizánok becserkészése.

Ekkor egy magányos lövés dörrent, nem volt túlzottan pontos, de a sövényen átvágódva mégis az őrmester vádlijába fúródott. Kínjában felnyőgött, majd oldalra gördült és már nyúlt is az egyéni kötszeréért. A vérzés azonban olyan erős volt, hogy nem sikerült elállítani, így segítségért kiáltott. A sofőr habozás nélkül felettese felé rohant és mellé térdelve saját kötszerével végül sikerült a vérzést csillapítani, majd teljesen megszüntetni. Erről a kis közjátékról Horváth főhadnagy mit sem tudott, kiugrott a bombatölcsérből és a szemben lévő sövényig rohant, ami mögött egy fa fedezékébe vetette magát. Még arra is volt ideje, hogy egy kósza lövést adjon le pisztolyából, az időközben hátrahúzódó partizánokra. Persze a lövés inkább csak zavaró jellegű volt, veszélyt nem igazán jelentett.

Kéglitz őrvezető, miután ellátta bajtársa sebeit előre görnyedve rohant egy darabon a sövénnyel párhuzamosan, majd letérdelt és lőni kezdte az út jobb oldalán fekvő és térdelő alakokat. Lövései nyomán az egyik partizánt sikerült eltalálnia. A fiatal orosz legény elvágódott, de még élt, mert mellkasa ütemesen járt fel és le, miközben zubbonyán egyre terjedt egy vörös vérfolt. A főhadnagy pisztolyából több lövést leadva az utolsó még talpon lévő partizánt is eltalálta.

Eközben az őrmester is előre kúszott, ami sebesült lábát tekintve nem volt neki túl egyszerű, de elöntötte agyát a vér és bosszúra szomjazott. A sofőr újabb lövéseket eresztett a partizánok felé, és az út túloldalán sikerült is eltalálnia az utolsó még úgy-ahogy harcképes ellenséges harcost, aki végül a vérző mellkasához tapasztott kézzel a földre esett. Néma csend lett egy percig. Ekkor nyílvánvalóvá vált, hogy a támadókat a magyar katonák legyűrték, ellenállásra már nem kell számítani.

Horváth főhadnagy és Kéglitz őrvezető miután átvizsgálták a partizánokat a két sebesült bajtársukat a járműhöz segítették. Ott a platóra fektették őket, hogy pihenhessenek. Ezután visszatértek a partizánokhoz, az eszméletlen, de még élő orosz fiú sebeit bekötözték, és a járműhöz hurcolták. A partizán fegyvereket a paltóra hordták. Így sikerült szert tenniük egy Beretta M1938A géppisztolyra, egy Luger P08-ra, két Tokarev TT-33-ra, két Moszin-Nagant és egy Karabiner 98K puskára.

Amíg a főhadnagy az olasz géppisztolyt, addig a sofőr a motorteret vizsgálgatta, és szomorúan látta, hogy a motor komolyan megsérült. Önerőből a jármű képtelen tovább haladni, így felmászott a platóra a társai mellé, megtömte pipáját némi zsákmány mahorkával és rágyújtott.


Vissza a lap tetejére